Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

"Doroczna konferencja nt. ekologicznego projektowania: biopaliwa dla lotnictwa - pokonywanie barier", Londyn. Wlk. Brytania

Od 2012-10-16 do 2012-10-16
Dnia 16 października 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Doroczna konferencja nt. ekologicznego projektowania: biopaliwa dla lotnictwa - pokonywanie barier" (Greener by design annual conference: biofuels for aviation - overcoming the barriers).

W odpowiedzi na obawy o globalny klimat podejmowane są działania w celu redukcji przyszłych emisji dwutlenku węgla. Ta presja i malejąca dostępność paliw kopalnych postawią przed przemysłem lotniczym wyzwania inne niż te, z jakimi zmagają się pozostałe środki transportu. W dającej się przewidzieć przyszłości nie ma w lotnictwie realnej alternatywy dla paliwa lotniczego, jak np. prąd elektryczny. Dlatego lotnictwo jest zmuszone do znalezienia innych źródeł paliwa.

W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono postępy w demonstrowaniu procesów przekształcania biomasy w paliwo lotnicze. Normy techniczne zostały spełnione i wiele linii lotniczych przewoziło pasażerów samolotami napędzanymi częściowo paliwem pochodzącym z biomasy. Problem polega obecnie na spełnieniu norm dotyczących zrównoważenia oraz produkcji wystarczających ilości tego typu paliwa po cenie, która nie sprawi, że transport lotniczy stanie się niedostępny dla konsumentów.

Źródło: Królewskie Towarzystwo Aeronautyczne
Dokumenty referencyjne: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Kraje

  • 271485480
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę