Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Projekty i wyniki

Serwis Projekty i wyniki to kompleksowe centrum informacji o dofinansowanych ze środków UE projektach badawczych i ich wynikach.

Umożliwia wyszukiwanie wszelkich informacji Komisji Europejskiej dotyczących cyklu życia każdego projektu oraz dostęp do: danych szczegółowych o dotacjach, dofinansowaniu i partnerach, streszczeń własnych raportów z projektów, wielojęzycznych „Wyników w skrócie” oraz linków do określonych publikacji i innych dokumentów.

Dane CORDIS o projektach obejmują 7PR, 6PR, 5PR i wcześniejsze programy aż do roku 1990. W ciągu najbliższych kilku miesięcy dodane zostaną projekty realizowane w ramach programu „Horyzont 2020”.

Wyszukiwanie projektów i wyników

Projekty można wyszukiwać wpisując szukane słowa jako tekst lub podając konkretny identyfikator projektu: akronim projektu, numer referencyjny projektu (numer umowy o udzielenie dotacji) lub numer RCN projektu (numer rekordu w serwisie CORDIS).

Można wyszukiwać wyniki projektów wpisując wyszukiwane słowa i ustawiając opcje filtra na wszystkie wyniki, „Wyniki w skrócie” lub „Streszczenia raportów”.

Wyniki wyszukiwania dają dostęp do tych samych opcji co ogólna wyszukiwarka , między innymi do zawężania kryteriów, pobierania wyników i wyszukiwania zaawansowanego.

Co to jest „Projekt”, „Streszczenie raportu” i „Wynik w skrócie”?

Informacje na temat każdego „Projektu” w serwisie CORDIS są dostarczane za pośrednictwem wewnętrznych systemów Komisji Europejskiej w oparciu o umowę o udzielenie dotacji na projekt i jej ewentualne aneksy.

„Streszczenia raportów” pochodzą z przeznaczonych do publikacji streszczeń okresowych i końcowych raportów przedkładanych przez uczestników projektów i zatwierdzanych przez specjalistę ds. projektów z ramienia Komisji Europejskiej. Mogą być do nich dołączane pliki i publikacje.

„Wyniki w skrócie” są redagowane przez edytorów naukowych CORDIS na podstawie każdego „Streszczenia raportu”. „Wyniki w skrócie” zwierają wielojęzyczne streszczenia wyników każdego z projektów, napisane bardziej przystępnym językiem w celu zapewnienia pomocy w korzystaniu z wyników badań naukowych. Wiele „Wyników w skrócie” zamieszczanych jest w regularnie ukazującym się magazynie research*eu nt. wyników .

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę