Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę zaktualizować lub opublikować URL projektu?

Jeżeli jesteś koordynatorem lub uczestnikiem projektu, możesz skontaktować się z Punktem informacyjnym CORDIS , aby poprosić o dodanie lub aktualizację linku do witryny projektu.

Niemniej należy pamiętać również o skontaktowaniu się ze specjalistą ds. projektów w celu zaktualizowania URL projektu w wewnętrznych systemach Komisji Europejskiej, które są źródłem informacji w serwisie CORDIS.

W jaki sposób mogę zaktualizować informacje o projekcie opublikowane w serwisie CORDIS?

Jeżeli jesteś koordynatorem lub uczestnikiem projektu, skontaktuj się ze specjalistą ds. projektów, aby zaktualizował informacje o projekcie w wewnętrznych systemach Komisji Europejskiej, które są źródłem informacji w serwisie CORDIS.

Dane o projekcie oparte są na umowie o udzielenie dotacji, przez co aktualizacje umów często będą przekładać się na zmiany w serwisie CORDIS. Streszczenia raportów przygotowane na podstawie przeznaczonych do publikacji streszczeń przedkładanych przez partnerów projektów muszą być ponownie przedłożone i zatwierdzone przez wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w serwisie CORDIS. Wyniki w skrócie, w tym tłumaczenia, mogą być aktualizowane bezpośrednio w serwisie CORDIS.

W jaki sposób mogę zresetować moje hasło?

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, możesz wprowadzić nowe hasło wpisując swoją nazwę użytkownika w serwisie MyAccount .

W razie jakichkolwiek kłopotów prosimy o kontakt z Punktem informacyjnym CORDIS .

Dlaczego otrzymuję niezamawiane wiadomości e-mail za pośrednictwem serwisu CORDIS?

CORDIS nie publikuje adresów e-mail „w sposób jawny”. Wszystkie adresy e-mail w witrynie są szyfrowane w tle formularza kontaktowego, w którym adres e-mail nie jest ujawniany. Dzięki temu indywidualni użytkownicy mogą wysyłać wiadomości, blokując „żniwiarki” zbierające adresy w celu rozsyłania spamu.

Dane kontaktowe uczestników projektu są publikowane zgodnie z postanowieniami klauzuli prywatności CORDIS i nie powinny być nadużywane przez innych użytkowników: http://cordis.europa.eu/guidance/legal-notices_pl.html#11

CORDIS również wysyła wiadomości e-mail w ramach serwisów MyAccount , Notifier i Partnerzy .

W jaki sposób mogę się skontaktować z kimś z Komisji Europejskiej?

Strona EU Whoiswho umożliwia wyszukiwanie osób z Komisji Europejskiej i innych instytucji UE: http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=pl

W jaki sposób mogę uzyskać dofinansowanie badań naukowych jako osoba fizyczna?

Wszelkie informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania można znaleźć w Portalu uczestnika pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

Indywidualnego badacza mogą zainteresować poniższe programy i witryny:

Działania „Marie Skłodowska-Curie” http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_pl.html

Europejska Rada ds. Badań Naukowych http://erc.europa.eu/

EURAXESS Jobs http://ec.europa.eu/euraxess/

W jaki sposób mogę zaktualizować swoje dane w Portalu uczestnika?

We wszystkich sprawach dotyczących Portalu uczestnika i rejestracji w bazie ECAS prosimy o kontakt z Punktem informacyjnym programu „Horyzont 2020” pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_service.html

Inne FAQ dotyczące Horyzont 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-05

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę