Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Magazyny research*eu

Magazyn research*eu nt. wyników prezentuje najciekawsze z najnowszych wyników w skrócie oraz wiadomości o projektach ze świata europejskich badań i innowacji.

Magazyn research*eu focus to czasopismo, którego każde wydanie poświęcone jest określonemu zagadnieniu, będącemu przedmiotem zainteresowania naukowców, decydentów i innych interesariuszy ze świata badań naukowych.

Bezpłatna prenumerata publikacji w formacie PDF, eBook lub drukowanym jest dostępna pod adresem: http://cordis.europa.eu/research-eu/home_pl.html

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę