Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Urząd Publikacji administruje kilkoma witrynami, które publikują informacje i dane w imieniu instytucji Unii Europejskiej:

EUR-Lex – dostęp do aktów prawnych UE, w tym Dziennika Urzędowego UE

TED – kompendium zamówień publicznych z całej Europy

EU Bookshop – pobieranie i zamawianie ogólnych publikacji UE

Portal Otwartych Danych – ponowne wykorzystywanie danych w otwartych formatach z instytucji UE

EU Whoiswho – baza kadr i jednostek administracyjnych instytucji UE

EuroVoc – wielojęzyczny i multidyscyplinarny tezaurus UE

Adres i dane kontaktowe

Zespół odpowiedzialny za administrację serwisem CORDIS ma swoją siedzibę w Urzędzie Publikacji w Luksemburgu.

Adres pocztowy:
Urząd Publikacji Unii Europejskiej
EU Bookshop i Pion CORDIS,
2, rue Mercier
L-2985 Luksemburg
Tel: +352 2929-1

Adres dla odwiedzających:
135, Rue Adolphe Fischer
L-1521 Luksemburg

Można się też kontaktować za pośrednictwem punktu informacyjnego CORDIS .

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę