Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wire

CORDIS Wire służy zarejestrowanym użytkownikom za prosty interfejs do publikacji artykułów w serwisie Wiadomości i wydarzenia CORDIS. Przed publikacją wszystkie artykuły są moderowane przez edytorów CORDIS.

Dostęp do Wire

Serwis jest bezpłatny. Dostęp do Wire wymaga założenia konta w serwisie CORDIS i zaznaczenia pola wyboru „Dostawca treści Wire”. Jeżeli pole wyboru nie zostało zaznaczone przy tworzeniu konta, użytkownik może je zaznaczyć za pomocą funkcji „Aktualizuj konto”.

Zgłaszanie artykułu

Przy zgłaszaniu artykułu za pomocą formularza zgłoszenia, użytkownik musi podać dane artykułu i dane kontaktowe w sprawie artykułu. Domyślnymi danymi kontaktowymi są te przypisane do konta dostawcy treści. Dane dotyczące „Wydarzeń” są takie same jak te dotyczące „Wiadomości”, ale wymagane jest także podanie daty początku i końca. Obecnie artykuły można zgłaszać wyłącznie w języku angielskim.

Korekta lub publikacja artykułu

Jeżeli zgłoszony artykuł nie spełnia kryteriów publikacji lub coś wymaga zmiany, moderator Wire może poprosić o korektę i przekazać komentarze za pośrednictwem poczty e-mail. Po wykonanej korekcie artykuł powinien zostać ponownie zgłoszony do moderacji.

Jeżeli artykuł spełnia kryteria publikacji, moderator zatwierdzi go do opublikowania i stanie się on dostępny w witrynie CORDIS. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do artykułu opublikowanego w kategorii wiadomości lub wydarzenia.

Moderator CORDIS Wire dołoży starań, aby odpowiedzieć na zgłoszenie w ciągu dwóch dni roboczych. W granicach rozsądku nie ma ograniczeń co do liczby możliwych zgłoszeń, a odrzucenie artykułu nie staje na przeszkodzie, aby dostawca treści zgłaszał kolejne artykuły.

Dostawcy treści mogą aktualizować swoje opublikowane artykuły i ponownie zgłaszać je do moderacji.

Cykl życia artykułu

W swoim cyklu życia artykuły przechodzą następujące etapy:

'Szkic', czy ‘Do korekty’ → 'Zgłoszone' → 'Opublikowane'

Cykl ten przedstawiono poniżej wraz z czynnościami, jakie mogą podejmować dostawcy treści.

Cykl życia artykułu

Szczegótowy proces WIRE (tylko w języku angielskim)

Wszystkie artykuły powiązane z danym dostawcą treści figurują na liście w przestrzeni roboczej dostawcy treści.

Kryteria i warunki publikacji

Szczególnie mile widziane są artykuły napisane z perspektywy europejskiej. Przyjmiemy aktualne i warte opublikowania informacje o innowacjach i badaniach naukowych w jak najszerszym sensie, takie jak te dotyczące:

  • projektów realizowanych w obrębie programów ramowych UE
  • naukowych badań akademickich i przemysłowych
  • projektów MŚP
  • wydarzeń związanych z programami UE, europejską przestrzenią badawczą oraz innymi zagadnieniami powiązanymi z badaniami naukowymi i innowacjami
  • usług lub infrastruktury na potrzeby społeczności badawczo-innowacyjnej.

Treści, które nie odpowiadają powyższym kryteriom zostaną odrzucone, a więc:

  • tematy niezwiązane z europejskimi badaniami naukowymi i innowacjami
  • reklamy komercyjne
  • lokalne informacje interesujące bardzo wąską grupę odbiorców
  • informacje rozmyślnie nieścisłe lub naruszające prawa autorskie
  • treści oszczercze lub obraźliwe.

Zastrzegamy sobie prawo do edycji zgłoszeń pod kątem błędów gramatycznych i ortograficznych oraz do nadania w razie potrzeby kategorii tematycznych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie serwisu, ale nie gwarantujemy poziomu jego sprawności. Wyklucza się jakiekolwiek rekompensaty z tytułu przerwy w jego działaniu i związanych z tym strat oraz wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnych strat spowodowanych nieuczciwym wykorzystaniem serwisu.

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-22

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę