Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Radykalna poprawa bezpieczeństwa statków dzięki technologii bezprzewodowej

Szybka i sprawna ewakuacja pasażerów oraz członków załogi ze statku w razie wystąpienia sytuacji wyjątkowej to kwestia życia lub śmierci. Aby zapobiec tragediom takim jak zatonięcie statku Costa Concordia w 2012 r., projekt LYNCEUS ma zrewolucjonizować sposób...

Zatonięcie włoskiego wycieczkowca Costa Concordia w 2012 r. – oraz raportowane trudności z ewakuacją ponad 4 000 osób i ostatecznie 32 ofiary – uwydatniło pilną potrzebę precyzyjnego lokalizowania pasażerów w sytuacjach wyjątkowych. Podczas gdy większość osób znalazła się na lądzie w trakcie sześciogodzinnej ewakuacji, poszukiwania zaginionych pasażerów i członków załogi trwały kilka miesięcy. W odpowiedzi na tę potrzebę trzyletni projekt LYNCEUS, nad którym prace zakończą się na początku 2015 r., ma zrewolucjonizować sposób prowadzenia akcji ratunkowych w przyszłości. Zespół podjął starania, aby przystosować technologie bezprzewodowe małej mocy do lokalizowania i obserwacji pasażerów z zamiarem usprawnienia operacji poszukiwawczo-ratunkowych. Opracowano innowacyjne, bezprzewodowe lokalizatory, które mogą być wbudowywane w kamizelki ratunkowe, dzięki czemu ratownicy dysponować będą w czasie ewakuacji dokładnymi danymi o miejscu, w którym znajduje się każdy pasażer i członek załogi. Powstał także radar do wykrywania dokładnego położenia pasażerów, którzy wypadali za burtę. W ten sposób technologia zapowiada rozwiązanie problemów o kapitalnym znaczeniu, z jakimi od dawna boryka się sektor morski przy podejmowaniu prób ewakuacji pasażerów i załogi. Pośród czynników trudnych do przewidzenia należy wymienić ruch statku, zmienne położenie i niespodziewane lub nagłe zmiany w otoczeniu, takie jak zalanie lub pożar. Pasażerowie są także często – czemu trudno się dziwić – przerażeni, co sprawia, że ich zachowanie jest nieprzewidywalne i czasami irracjonalne. Zgon na pokładzie jest nierzadko następstwem niedostosowania się do procedur ewakuacji – a problem ten nabiera coraz większej wagi wraz ze stałym powiększaniem się rozmiarów statków pasażerskich. Zasadniczo LYNCEUS wprowadzi scentralizowany system zarządzania ewakuacją, potrafiący gromadzić w czasie rzeczywistym ogromne ilości informacji dotyczących poziomu wody, temperatury, obecności dymu i innych czynników. Dzięki temu w razie sytuacji wyjątkowej personel będzie w stanie w sposób ciągły oceniać stan jednostki pływającej i na bieżąco informować pasażerów. Prócz zwiększenia szans na przeżycie w sytuacji wyjątkowej, technologia bezprzewodowa zapewnia sektorowi morskiemu dodatkowe korzyści. Lekarze mogą monitorować stan zdrowia chorych, którzy zgodzą się nosić specjalne bransoletki, a rodzice mogą nadzorować swoje beztroskie dzieci na dużych statkach wycieczkowych, które przewożą tysiące pasażerów i członków załogi. Z technicznego punktu widzenia technologia bezprzewodowa może być dostosowana do powiadamiania techników o konieczności przeprowadzenia konserwacji i sposobie optymalizacji pracy na statku. Projekt LYNCEUS przynosi również zapowiedź pobudzenia innowacji w Europie wraz z transferem nowatorskich technologii do segmentów rynku zawiadywanych przez MŚP, takich jak systemy wykrywania dymu/ognia, sprzęt do ratowania życia, systemy wspomagania procesu decyzyjnego w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi oraz sprzęt poszukiwawczo-ratowniczy. Badania umożliwią także dokonanie poważnych przełomów technologicznych w najnowocześniejszych obszarach, takich jak bezprzewodowe systemy o ultra niskiej mocy, anteny do noszenia, bezprzewodowe czujniki elektroniczne, przetwarzanie sygnałów cyfrowych i systemy wspomagania procesów decyzyjnych. Ostatecznie projekt, który otrzymał ponad 2,5 mln EUR dofinansowania, zapowiada zrewolucjonizowanie obecnych praktyk zarządzania w sytuacjach kryzysowych i ewakuacji statków poprzez zaadaptowanie najnowocześniejszej technologii, która zapewnia oczywiste korzyści zarówno pasażerom, jak i członkom załogi.Więcej informacji: LYNCEUS http://www.lynceus-project.eu/ Karta informacji o projekcie: http://cordis.europa.eu/project/rcn/103573_pl.html

Kraje

Cypr