Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dwa nowe raporty LIPSE ustawiają poprzeczkę dla innowacji społecznych

Ukazały się dwa raporty dofinansowanego ze środków UE projektu LIPSE na temat trendów w innowacjach społecznych i możliwych udoskonaleń.
Dwa nowe raporty LIPSE ustawiają poprzeczkę dla innowacji społecznych
Od lat europejski model społeczny ma kluczowe znaczenie dla wizji UE, niemniej doskonalenie go jest nieustającym procesem. Aby utrzymać się w czołówce stawki, UE potrzebuje stałego dopływu nowych pomysłów, strategii i koncepcji. Określa się to mianem innowacji społecznych, a projekt LIPSE odgrywa ważną rolę w ich analizie i rozwoju z naciskiem na środowiska sektora publicznego i ich zdolność do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

Projekt, który jest w trzecim roku realizacji, zaczyna przynosić interesujące wyniki w postaci opublikowanych niedawno dwóch pierwszych raportów pt. „Innowacyjność środowisk sektora publicznego i jego zdolności innowacyjne” (Innovation environments and capacity in the public sector) oraz „Współtworzenie i zaangażowanie obywateli w środowiska miejskie: przypadki innowacji społecznych” (Co-creation and citizen involvement in urban environments: cases of social innovation).

Pierwszy raport opiera się na analizie sieci społecznościowej w czterech gminach miejskich: Kopenhaga, Barcelona, Rotterdam i Edynburg. Naukowcy przygotowali wykaz pracowników i strukturę organizacyjną każdego z organów administracji miejskiej, przeprowadzili sondaż online wśród administratorów i polityków oraz wywiady z innowatorami społecznymi wyłonionymi na podstawie sondażu. Cenne informacje zostały pozyskane z otrzymanych informacji zwrotnych, takich jak listy utrudnień stojących na drodze do innowacji i pobudzających je czynników, wskaźniki innowacyjności oraz analizy działań zmierzających do budowania sieci kontaktów. Naukowcy skoncentrowali się następnie na ustaleniu wzajemnego oddziaływania tych wskaźników.

W raporcie przedstawiono interesujące wnioski dotyczące ścisłego powiązania komunikacji ukierunkowanej bardziej zewnętrznie i wyższych samoocen w zakresie innowacyjności, ról pośredników, najlepszych typów przywództwa i najlepszego sposobu osiągania równowagi między słabymi a silnymi więziami społecznymi. Podkreślono także wagę swobodnego rozwoju sieci nieformalnych, gdyż lepiej radzą sobie one z innowacyjnością niż sztywne struktury hierarchiczne.

Cała prawda na temat współtworzenia

Drugi raport kładzie nacisk na współtworzenie – zjawisko, w ramach którego obywatele są zapraszani do aktywnego angażowania się w inicjowanie i kształtowanie przedsięwzięć publicznych. Zespół projektowy odkrył wartościowy, dobroczynny przykład na Słowacji, gdzie studenci pracują nad poprawą warunków życia Romów w ramach inicjatywy finansowania społecznościowego. Jednak, jak czytamy we wnioskach LIPSE, 14 przykładów w siedmiu krajach może nie osiągnąć swoich celów, wyznaczonych pierwotnie przez władze publiczne, kiedy podejmowały decyzję o ich wsparciu.

„Jeden z zaskakujących wniosków jest taki, że – jak nam się wydaje – współtworzenie nie zawsze prowadzi do poprawy demokratyczności usług publicznych i ich dostępności dla zróżnicowanego odbiorcy. Niektóre z naszych przykładów unaoczniły nam, zwłaszcza w sytuacjach kiedy władze wycofują się ze świadczenia usług publicznych, że często dobrze wykształceni i bogaci obywatele szybciej wypełnią lukę nowymi przedsięwzięciami” – zauważa William Voorber z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie we wpisie na blogu projektu.

Mimo iż partnerzy projektu podkreślają zalety współtworzenia – takie jak kształtowanie silniejszej społeczności – oraz warunków, w jakich może najlepiej funkcjonować, zespół zwraca uwagę, że współtworzenie należy postrzegać jako uzupełnienie, a nie zastąpienie istniejących usług publicznych. Raport podaje także cenne rady dotyczące wpływu dotacji.

Te owocne badania to jedynie ułamek tego, co LIPSE ma do zaoferowania. Wyniki innych pakietów roboczych mają zostać udostępnione wkrótce, między innymi mapowanie zaleceń rzeczników praw obywatelskich i izb kontroli; sondaż na temat opinii zwrotnej i sprawozdanie z definiowania ryzyka i zarządzania nim w procesach innowacji społecznych.

Więcej informacji:

LIPSE
http://www.lipse.org/

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę