Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

CORDIS Express: Prognozy energetyczne – w poszukiwaniu zrównoważonych rozwiązań

W tym tygodniu wydanie CORDIS Express poświęcone jest wysiłkom badawczym w zakresie zrównoważonej energii, które pomogą UE i innym krajom wywiązać się z podejmowanych zobowiązań klimatycznych.
CORDIS Express: Prognozy energetyczne – w poszukiwaniu zrównoważonych rozwiązań
„Unijne przedsiębiorstwa już teraz są w posiadaniu 40% globalnych patentów na technologie energii odnawialnej, jednak utrzymanie pozycji na czele stawki wymagać będzie od nas inwestowania w badania naukowe” – tak brzmi jeden z kluczowych komunikatów, jaki przekazał Arias Cañete otwierając wydarzenie pt. „Prognozy energetyczne dla świata – Raport specjalny nt. energii i klimatu 2015” (World Energy Outlook - 2015 Special Report on Energy and Climate) pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE).

Inauguracja, która miała miejsce w czasie odbywającej się w tym tygodniu konferencji pt. „Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii” (EU Sustainable Energy Week conference), nie pozostawiła wśród uczestników wątpliwości co do znaczenia intensyfikacji wysiłków w energetyce, aby stawić czoło kryzysowi klimatycznemu. Zdaniem komisarza Cañete, unijne budżety na badania naukowe są przygotowane do sprostania temu wyzwaniu: „Podwoiliśmy finansowanie badań nad energią na lata 2014-2020 i wyodrębniliśmy 35% łącznych środków przeznaczonych na badania naukowe na technologie związane z działaniami w dziedzinie klimatu”.

Partnerzy ogromnego wachlarza projektów dofinansowanych z budżetu 7PR odkrywają właśnie sposoby przechodzenia na bardziej zrównoważoną energię – od badania i doskonalenia opcji odnawialnych i finansowania po studiowanie sposobów włączania alternatywnych źródeł energii do sieci. Jak zauważył komisarz, w ramach programu „Horyzont 2020” realizowana będzie coraz większa liczba takich projektów.

Wraz ze zbliżaniem się negocjacji klimatycznych COP 21 w Paryżu i rosnącą presją na zapewnienie ambitnego poziomu działań w zakresie łagodzenia zmian klimatu, przyglądamy się wysiłkom badawczym w zakresie zrównoważonej energii, które pomogą UE i innym krajom wywiązać się z podejmowanych zobowiązań klimatycznych.

- Unijni naukowcy na grzbiecie nowej fali energii ze źródeł odnawialnych

- Unleashing the potential of Crowdfunding for Financing Renewable Energy Projects (w języku angielskim)

- Stabilne dostawy energii elektrycznej w całej Europie

- Catching waves for renewable energy production (w języku angielskim)

- Wyznaczanie trendów w nauce: Parująca woda zasila minisamochód

Źródło: Na podstawie relacji z konferencji „Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii”.

Powiązane informacje

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę