Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” dostępne w serwisie CORDIS

Ponad 4 000 kart informacji o projektach programu „Horyzont 2020” – pierwsza fala największego dotychczas programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji – można teraz przeglądać i przeszukiwać w serwisie CORDIS.
Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” dostępne w serwisie CORDIS
CORDIS niezmiennie pełni swoją rolę podstawowej, publicznej bazy danych Komisji Europejskiej, która zawiera opisy ponad 100 000 projektów dofinansowanych ze środków UE i ich wyników. Obejmuje minione 25 lat i teraz przedłuża świadczenie swoich usług na potrzeby projektów programu „Horyzont 2020”.

Pierwsze umowy o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020” zostały podpisane w 2014 r., a co miesiąc dodawane są setki nowych projektów. CORDIS pobiera informacje z umów o udzielenie dotacji, publikując dla każdego projektu takie informacje jak: akronim, koszty, temat, system finansowania, cele, organizacje koordynujące i uczestniczące, w tym wsparcie KE dla poszczególnych beneficjentów. Projekty programu „Horyzont 2020” można teraz wyszukiwać według obszaru programowego i tematu, niemniej planowane jest dodanie dalszych informacji, takich jak witryny projektu, osoby kontaktowe i dziedziny przekrojowe. Wypróbowane zostanie także bardziej tematyczne podejście do informacji.

Przeznaczone do publikacji raporty z projektów programu „Horyzont 2020” również zostaną w przyszłości udostępnione w serwisie CORDIS wraz z tysiącami streszczeń raportów, jakie są dostarczane obecnie przez partnerów projektów realizowanych w 7PR – poprzednim programie ramowym. Publikacja tych raportów znajdzie następnie swoje odzwierciedlenie w wielojęzycznych „Wynikach w skrócie” dla każdego projektu i relacji w bezpłatnym magazynie research*eu nt. wyników – ułatwiając identyfikację wyników nadających się do wykorzystania i okazji do tworzenia innowacji.

Karty informacji o projektach w serwisie CORDIS zawierają także publikacje Open Access oraz dane badawcze gromadzone przez OpenAIRE.

CORDIS udostępnia Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej, który zawiera ogólne zbiory danych o wszystkich projektach 4PR, 5PR, 6PR, 7PR i teraz H2020. Użytkownicy danych mogą wielokrotnie i na różne sposoby korzystać z odczytywanych maszynowo informacji o projekcie wedle własnych potrzeb oraz z tysięcy innych, publicznych zbiorów danych z instytucji UE. Wyszukiwarka CORDIS oferuje także narzędzia do wyszukiwania danych w różnych formatach, takich jak RSS, PDF, XML, CSV czy po prostu zwykłych powiadomień e-mail. Planowane jest stopniowe rozbudowywanie tych funkcji.

Serwis CORDIS koncentruje się na wynikach badań, ale osoby zainteresowane udziałem w projekcie dofinansowanym ze środków UE, znajdą wszelkie potrzebne informacje w portalu dla uczestników: zaproszenia do ubiegania się o dofinansowanie, dokumenty referencyjne, wnioski, dane ekspertów oceniających, zarządzanie projektami oraz sprawozdawczość. Można również dowiedzieć się więcej na temat bieżącego programu ramowego na lata 2014-2020 na stronie internetowej „Horyzont 2020”.

Źródło: Na podstawie informacji pochodzących z serwisu CORDIS.

Powiązane informacje

Programy (5)

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę