Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

CORDIS Express: Naukowcy stawiają czoło demencji

W tym tygodniu wydanie CORDIS Express prezentuje dofinansowane ze środków UE projekty, które kładą nacisk na profilaktykę, diagnostykę i leczenie demencji.
CORDIS Express: Naukowcy stawiają czoło demencji
Zważywszy na starzenie się Europejczyków możemy spodziewać się znaczącego nasilenia problemu chorób związanych z wiekiem, spośród których jedną z najbardziej widocznych i przygnębiających jest prawdopodobnie demencja.

Demencję – spadek sprawności umysłowej dotykający głównie osoby starsze – wywołuje najczęściej choroba Alzheimera (około 50-70% przypadków w UE) lub następujące po sobie udary, które skutkują demencją wielozawałową (około 30% przypadków w UE). Około 6-7 milionów ludzi w UE cierpi obecnie na demencję.

Zaburzenia otępienne są przewlekłe, postępujące, długotrwałe i jak dotąd nieuleczalne. Choroba sieje spustoszenie w życiu zdiagnozowanych osób i ich rodzin. Nieodzowność kosztownej opieki i zapotrzebowanie na opiekę nieformalną w połączeniu z wysoką prewalencją oznaczają, że wywiera ona coraz większą presję na sektor zdrowia i pomocy społecznej. Szacuje się, że koszty związane z demencją w Europie sięgają 177 mld EUR, a rozziew pomiędzy obciążeniem a budżetem jest coraz większy. Kluczowego znaczenia nabierają zatem badania nad profilaktyką, diagnostyką i leczeniem.

W 7PR badania nad demencją były wspomagane w szczególności z budżetu działania „Badania nad mózgiem i chorobami pokrewnymi”, ze szczególnym naciskiem na translację podstawowych odkryć na zastosowania kliniczne. Widzimy owoce tych nakładów inwestycyjnych w dorobku omawianych w tym tygodniu projektów. Na przykład projekt IN-MINDD, nad którym prace kończą się w październiku, poświęcony jest projektowaniu i testowaniu nowoczesnego systemu elektronicznego do profilowania indywidualnego zagrożenia demencją i reagowania na nie za pomocą połączenia strategii online z opcjami udostępnianymi na miejscu.

W ramach programu „Horyzont 2020” walka z demencją ujęta jest w wyzwaniu społecznym: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. W latach 2014-2015 UE planuje zainwestować około 1 200 mln EUR w to wyzwanie, a niektóre projekty z tego obszaru już są uruchamiane. Na przykład E-SPACE, którego realizacja ruszyła wraz z początkiem lipca, będzie zajmować się poprawą użyteczności klinicznej testów funkcji poznawczych ukierunkowanych między innymi na demencję.

W tym tygodniu wydanie CORDIS Express prezentuje te i inne projekty, które kładą nacisk na profilaktykę, diagnostykę i leczenie demencji oraz powiązane z nimi wiadomości.

- Zdrowy tryb życia zmniejsza ryzyko demencji

- Czynniki predysponujące do demencji

- VPH Dementia Research Enabled by IT (w języku angielskim)

- Aplikacje dla chorych na demencję sposobem na poprawę opieki

- European Standardised Process Approach to Cognitive Evaluation in older people (w języku angielskim)

- Wyznaczanie trendów w nauce: Badania ujawniają radykalne różnice w tempie starzenia się

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z CORDIS, NGO Alzheimer Europe oraz DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.

Powiązane informacje

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę