Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Partnerzy unijnego projektu przerzucają mosty nad Atlantykiem

Dofinansowani ze środków UE naukowcy właśnie opublikowali nową strategię transatlantycką, która ma wzmocnić globalne i regionalne sprawowanie rządów w niestabilnym świecie.
Partnerzy unijnego projektu przerzucają mosty nad Atlantykiem
Opracowanie pt. „Managing Disorder: A Stronger Transatlantic Bond for More Sustainable Governance” to finalna strategia przygotowana w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu TRANSWORLD. Począwszy od marca 2012 r. konsorcjum opublikowało ponad 45 artykułów na temat tego, jak UE i USA mogą zmaksymalizować współpracę na rzecz wspomagania regionalnego i globalnego pokoju i dobrobytu.

Projekt, w który zaangażowało się 13 ośrodków akademickich i naukowych z UE, USA i Turcji, poświęcony był badaniu tych relacji oraz śledzeniu ich roli w kształtowaniu globalnego sprawowania rządów. Punktem wyjścia było założenie, że w zagmatwanym, wielobiegunowym i połączonym świecie, w którym stare pewniki nie brzmią już wiarygodnie, relacje transatlantyckie wydają się załamywać.

Partnerzy TRANSWORLD postanowili zatem wypracować nowe podejście do identyfikowania kierunku, w jakim podążają relacje transatlantyckie i opracowali wytyczne, jak odbudować te niezmiernie ważne stosunki.

W opracowaniu „Managing Disorder” czytamy, że pojawiły się na świecie nowe napięcia, które utrudniają wspólne działania na rzecz walki z takimi problemami jak globalna nierówność i zmiana klimatu. Do tych napięć zaliczyć należy pogłębienie kryzysów regionalnych, pojawienie się podmiotów niepaństwowych, takich jak agresywne grupy dżihadystyczne oraz rozprzestrzenianie organizacji przestępczych.

Aby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, wewnętrzne trudności zarówno w UE, jak i w USA, osłabiły wspólne reakcje. Polaryzacja polityczna często doprowadza w USA do impasu, podczas gdy UE pogrążona jest, jak to określono w opracowaniu, w „kryzysie zaufania”. Naukowcy przekonują, że partnerstwo USA-Europa musi zostać zacieśnione, aby skutecznie rozwiązywać najbardziej palące problemy regionalne i globalne.

W opracowaniu przedstawione zostało wiele zaleceń, między innymi intensyfikacja kontaktów między poszczególnymi stanami amerykańskimi a państwami unijnymi, wymiana najlepszych praktyk w zakresie walki ze zmianą klimatu oraz nawiązywanie relacji z krajami takimi jak Chiny, aby osiągać konsensus w sprawie ambitnych celów dotyczących emisji. Zaleca ono także wielopoziomowe podejście transatlantyckie do Rosji, łączące silną obronę i sankcje z zaangażowaniem na wysokim szczeblu, aby zapobiegać niekontrolowanej eskalacji.

Aby stawić czoło wielu kryzysom na Bliskim Wschodzie, transatlantyccy sojusznicy powinni promować politykę sprzyjającą włączeniu, izolować grupy dżihadystyczne i dążyć do powołania wspólnych rządów ds. bezpieczeństwa, które skupią Iran (w większości szyicki) i sunnickie kraje arabskie.

Publikacja dokumentu „Managing Disorder”’ wyznacza zakończenie prac nad projektem i następuje po konferencji zamykającej TRANSWORLD, której gospodarzami w lipcu 2015 r. byli German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz Istituto Affari Internazionali (IAI).

W czasie konferencji decydenci i urzędnicy reprezentujący obydwie strony Atlantyku wymieniali się także poglądami. Marc Grossman, który pełnił funkcje ambasadora USA w Turcji oraz asystenta sekretarza stanu do spraw Europy, zauważył że zarówno USA, jak i Europa muszą przejść do porządku dziennego nad „sprawami drugorzędnymi, takimi jak banany czy chlorowane kurczaki”, jeżeli partnerstwo transatlantyckie ma zostać ożywione.

Więcej informacji:

TRANSWORLD
http://www.transworld-fp7.eu/

Źródło: Na podstawie komunikatów prasowych i finalnej strategii opracowanej w ramach projektu TRANSWORLD

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę