Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Odkrywanie niewykorzystanej wartości lasów w Europie

Dofinansowani ze środków UE naukowcy z projektu STARTREE zaprezentowali ostatnio globalnemu gremium ekologów, jak zrównoważona eksploatacja produktów niedrzewnych może wzmacniać społeczności wiejskie.
Odkrywanie niewykorzystanej wartości lasów w Europie
Niedrzewne produkty leśne mogą wspomóc gospodarki odległych obszarów górskich w Europie a także pomagać w podtrzymaniu lokalnych tradycji i zachowaniu unikatowych krajobrazów dla kolejnych pokoleń. Eksploatacja różnorodnych produktów niedrzewnych oznacza także, iż społeczności wiejskie będą mniej uzależnione od tylko jednej uprawy komercyjnej.

Te kluczowe ustalenia dofinansowanego ze środków UE projektu STARTREE były przedmiotem dyskusji na niedawnym, dorocznym kongresie światowym Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (IALE). Partnerzy STARTREE z Uniwersytetu w Padwie, Włochy, oświadczyli na kongresie, że produkty, takie jak owoce leśne, grzyby, orzeszki i olejki eteryczne stwarzają dla wielu społeczności wiejskich sposobności, które nie są wykorzystywane.

Zważywszy na fakt, że 40% obszaru UE zajmują lasy, lepsze wykorzystanie ich produktów i usług może przynieść korzyści zarówno społecznościom wiejskim, jak i przedsiębiorstwom związanym z lasami. Kluczowe pytanie brzmi, jak eksploatować ten potencjał w sposób zrównoważony, tak aby czerpać z niego korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Prace nad dofinansowanym ze środków UE projektem STARTREE rozpoczęły się w listopadzie 2012 r. od przeprowadzenia dokładnego przeglądu wszystkich niedrzewnych zasobów leśnych, jakimi dysponuje Europa. Do tej pory badania nad niedrzewnymi produktami leśnymi były fragmentaryczne i prowadzone wyłącznie na szczeblu regionalnym lub krajowym.

Partnerzy STARTREE postanowili po raz pierwszy przedstawić prawdziwe europejską perspektywę i wyraźniej wyeksponować potencjał tych produktów. Skupili się na 14 regionach europejskich, rozciągających się od Portugalii po Finlandię. W portugalskiej prowincji Alentejo prowadzone prace polegały na przykład na wspomaganiu gospodarki leśnej w zakresie produkcji korka, orzeszków piniowych i grzybów.

Na podstawie wiedzy zdobytej w czasie studiów przypadku i dzięki ciągłej współpracy z właścicielami lasów, menedżerami zasobów i innymi jednostkami publicznymi/prywatnymi, partnerzy projektu STARTREE opracowali strategie zarządzania konkretnymi produktami niedrzewnymi i ich marketingu.

Kolejnym, kluczowym elementem projektu była poprawa komercjalizacji produktów niedrzewnych. Społeczności wiejskie często nie znają miejskich potrzeb i przez to mogą nie zauważyć potencjalnych możliwości rynkowych. Rozpoznanie i zaopatrywanie rynków miejskich w nowe produkty może być korzystne ekonomicznie, a także podnieść wśród mieszkańców miast świadomość wartości, jaką mają zrównoważone społeczności wiejskie. Dywersyfikacja w kierunku produktów niedrzewnych oznacza także, iż sektor leśny i powiązane rodzaje działalności gospodarczej będą lepiej przygotowane na kryzysy ekonomiczne, które mogą uderzyć w wartość handlową konkretnego produktu.

Ponadto projekt zaowocował całą skarbnicą nowych informacji i projektów typu spin-off. Konsorcjum partnerów z 12 krajów spotkało się w maju 2015 r. na szóstym walnym zgromadzeniu STARTREE, aby omówić postępy i wymienić się pomysłami oraz interesującymi, nowymi odkryciami dotyczącymi pszczół, dzwonków, grzybów, porostów i czeremchy późnej. Przedmiotem dyskusji były również nowe wyniki badań nad właściwościami leczniczymi, aplikacjami oraz certyfikacją.

Zakończenie prac nad projektem STARTREE zaplanowano na październik 2016 r.

Więcej informacji:

STARTREE
http://star-tree.eu/

Źródło: Na podstawie komunikatów prasowych i prezentacji projektu STARTREE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę