Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Projekt P2PVALUE posuwa naprzód produkcję partnerską

Partnerzy projektu P2PVALUE, którzy analizują sposoby oceniania i stymulowania produkcji partnerskiej, opracowali cyfrową platformę open source i katalog informacji o społecznościach produkcji partnerskiej.
Projekt P2PVALUE posuwa naprzód produkcję partnerską
Nawet jeżeli termin „wspólnota jako podstawa produkcji partnerskiej” (CBPP) brzmi dla kogoś obco, to prawdopodobnie większość z nas słyszała o takich przedsięwzięciach, jak Linux, Wikipedia czy OpenStreetMap, które zostały zrealizowane na bazie modelu CBPP. Produkcja partnerska umożliwia koordynowanie kreatywnej energii bardzo dużej liczby obywateli, zazwyczaj za pośrednictwem platformy cyfrowej, poza ramami tradycyjnych organizacji, co procentuje „publicznym zaopatrzeniem we wspólne zasoby”. Ujmując to prościej, wykorzystuje wspólny wysiłek ludzi do zbudowania czegoś, co każdy może dalej rozwijać i użytkować. Takie podejście do produkcji coraz bardziej się upowszechnia, stąd istotne znaczenie ma analiza czynników i narzędzi, które mogą sprzyjać jego rozwojowi oraz stopnia zrównoważenia projektów CBPP. To właśnie zadanie postawione zostało przed partnerami dofinansowanego ze środków UE projektu P2PVALUE.

Wypowiadając się na konferencji CAPS2015, David Rozas z Uniwersytetu w Surrey i Samer Hassan z Uniwersytetu Complutense w Madrycie wyjaśnili, w jaki sposób zespół pracuje nad mapowaniem rozprzestrzeniania się i łączenia projektów produkcji partnerskiej z zamiarem zbadania warunków sprzyjających twórczym projektom opartym na współpracy i przeanalizowania ich wartości. Wyniki badań posłużyły między innymi jako dane wejściowe przy opracowywaniu oprogramowania, które oferuje niektóre funkcje Google Drive – platformy cyfrowej typu open source, opartej na zdecentralizowanej architekturze.

Zwracając się do audytorium na CAPS2015, Hassan zauważył: „Firma Google chce, abyśmy korzystali z jej usług i dostarcza narzędzia do korzystania ze swoich serwerów. Jednak wówczas Google wchodzi w posiadanie naszych danych – pojawiają się kwestie prywatności i przejrzystości. My natomiast zbudowaliśmy narzędzie, które ma niektóre funkcje takie jak Google Drive, ale jest zdecentralizowane i na licencji open source”. Narzędzie mogą wykorzystywać do współpracy w czasie rzeczywistym nie tylko programiści, ale ogólnie rzecz biorąc różni członkowie społeczności CBPP.

Kolejnym osiągnięciem partnerów projektu jest katalog informacji o istniejących społecznościach CBPP wraz z ich głównymi cechami charakterystycznymi. Katalog, który obejmuje obecnie 375 przypadków CBPP, zawiera powszechnie dostępne dane w otwartych formatach. Każda osoba zaangażowana we współpracę partnerską może go przeglądać i tworzyć poprzez wyszukiwanie i edycję istniejących przypadków lub dodawanie nowych. W zamyśle ma stanowić bogate źródło dla badaczy w tej tworzącej się dziedzinie. Opracowana za pomocą systemu Drupal technologia, na której opiera się katalog, jest solidna, ale jednocześnie wystarczająco elastyczna, aby na przykład zarządzać różnymi kategoriami użytkowników – uwierzytelnionych, moderatorów i administratorów. Dane w domenie publicznej są również dostępne w różnych formatach, takich jak JSON czy CSV.

W zgodzie z podejściem CBPP, narzędzie zostało opracowane w sposób otwarty, oparty na współpracy. Wydarzenia takie jak data jamy P2P, hackathony i warsztaty stwarzają społeczności okazję do zabawy z danymi i wniesienia wkładu w projekt. Platforma nieustannie ewoluuje i Rozas ma nadzieję, że katalog będzie się rozwijać nawet po zakończeniu prac nad projektem P2PVALUE. Jak zauważył: „Pośród naszych pomysłów na przyszłe prace znalazło się automatyczne gromadzenie danych z platformy i innych źródeł, wizualizacja danych i inne mechanizmy zwiększające wkład użytkowników”.

Wreszcie konsorcjum pracuje także nad aspektami teorii i polityki CBPP, aby stworzyć teorię na temat tego podejścia i ustalić najlepsze praktyki dla społeczności oraz opracować serie zaleceń strategicznych na potrzeby organów administracji publicznej z myślą o pobudzaniu innowacji społecznych stymulowanych CBPP.

Więcej informacji:

P2PVALUE
http://p2pvalue.eu/

Źródło: Na podstawie relacji z konferencji CAPS2015 oraz informacji uzyskanych od zespołu P2PVALUE i z witryny projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę