Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mapowanie przyszłej ekspansji sektora biotechnologii w Europie

Właśnie rozpoczęła się realizacja planu działania, który ma doprowadzić do powstania w Europie do roku 2030 prosperującego sektora biotechnologii przemysłowej o wartości 50 mld EUR.
Mapowanie przyszłej ekspansji sektora biotechnologii w Europie
Na konferencji wysokiego szczebla w Brukseli, która zamknęła dofinansowany ze środków UE projekt BIO-TIC, zaprezentowany został plan dalszych działań. W czasie konferencji zatytułowanej „From bugs to business: Unlocking the Bioeconomy in Europe” omówiono także bieżący stan biotechnologii przemysłowej, a czołowe postaci ze świata przemysłu wygłosiły wykłady plenarne.

Biotechnologia przemysłowa, nazywana także białą biotechnologią, wykorzystuje enzymy i mikroorganizmy do doskonalenia procesów przemysłowych i wytwarzania wartościowych produktów w takich sektorach jak przemysł chemiczny, spożywczy i paszowy, opieka zdrowotna czy energetyka. Może na przykład pomóc skrócić czas pieczenia chleba, zwiększyć wydajność winorośli czy oszczędzać energię w czasie prania. Procesy biotechnologiczne odgrywają też kluczową rolę w produkcji niektórych antybiotyków, witamin, aminokwasów i innych wysokowartościowych chemikaliów.

Partnerzy BIO-TIC, którego realizacja rozpoczęła się w 2012 r., przewidują że rynek produktów pochodnych biotechnologii przemysłowej będzie się szybko rozwijać. Zespół jest przekonany, że głównym motorem będzie potrzeba zastąpienia materiałów na bazie węgla kopalnego w związku z kierowaniem się Europy w stronę bardziej zrównoważonej i zasobooszczędnej gospodarki. Jednak wiele istotnych przeszkód nadal stoi na drodze do pełnego wykorzystania możliwości stwarzanych przez biotechnologię przemysłową, między innymi konkurencyjność pod względem kosztów w porównaniu do istniejących produktów na bazie paliw kopalnych.

W odpowiedzi na te wyzwania powstał plan działania BIO-TIC, który stanowi kulminację trzech lat pracy nad projektem. Zawarto w nim dziesięć pragmatycznych zaleceń dotyczących działań do podjęcia, między innymi: poprawa możliwości rynkowych dla producentów surowców w ramach biogospodarki, analiza zakresu wykorzystywania nowatorskiej biomasy, budowanie siły roboczej zdolnej do utrzymania konkurencyjności Europy w biotechnologii przemysłowej oraz wdrożenie długofalowych, stabilnych i przejrzystych ram polityki oraz zachęt promujących biogospodarkę.

Plan działania zaleca także poprawę postrzegania przez opinię publiczną biotechnologii przemysłowej i bioproduktów oraz pogłębienie wiedzy na ich temat, rozpoznanie i wykorzystywanie zdolności UE w zakresie obiektów pilotażowych i demonstracyjnych, promowanie zagospodarowywania produktów ubocznych oraz doskonalenie biokonwersji i końcowych etapów przetwarzania. Wzywa wreszcie do poprawy dostępu do finansowania biorafinerii na dużą skalę i zacieśniania relacji między konwencjonalnymi a niekonwencjonalnymi podmiotami w łańcuchu wartości.

Aby dalej stymulować innowacje technologiczne i położyć solidne podwaliny pod rozwijający się sektor biotechnologii przemysłowej w UE, partnerzy projektu starali się także pobudzić rozwój społeczności online. Niedawno uruchomiona została platforma poszukiwania partnerów BIO-TIC, która stała się dla ekspertów w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i zainteresowanych przedsiębiorstw miejscem wymiany poglądów, omawiania możliwości pozyskania dofinansowania oraz prezentowania swoich zdolności i produktów.

Partnerzy BIO-TIC postawili sobie także za cel przedstawić przedsiębiorcom i decydentom bardziej precyzyjną ocenę biomasy i zrównoważenia biotechnologii przemysłowej. Opracowane zostało narzędzie online „zrównoważenie bioproduktów” do gromadzenia publikowanych danych o oddziaływaniu ekologicznym, środowiskowym i społeczno-gospodarczym. Celem było zebranie kompletu ekoprofili istotnych bioprocesów i stworzenie użytkownikom możliwości sprawdzania za pomocą jednego kliknięcia dostępnych danych o zrównoważeniu różnych bioproduktów. Produkty ujęte w bazie danych zostały wybrane na podstawie ich znaczenia w kontekście projektu BIO-TIC.

Prace nad projektem BIO-TIC zostały oficjalnie zamknięte wraz z końcem lipca 2015 r.

Więcej informacji:

BIO-TIC
http://www.industrialbiotech-europe.eu/

Źródło: Na podstawie komunikatów prasowych i publikacji projektu BIO-TIC.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę