Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dostęp do wody i kanalizacji dla wszystkich dzięki lepszej polityce

Postawienie jakości życia ponad krótkoterminowymi korzyściami ekonomicznymi ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienie dostępu do wody i kanalizacji dla wszystkich – twierdzą dofinansowani ze środków UE naukowcy z projektu DESAFIO.
Dostęp do wody i kanalizacji dla wszystkich dzięki lepszej polityce
W nowej broszurze Komisji Europejskiej, która podkreśla ważne osiągnięcia w finansowanych ze środków UE badaniach w dziedzinie nauk społecznych, zostały opublikowane kluczowe zalecenia mające wyeliminować strukturalną nierówność w dostępie do wody i kanalizacji.

Zalecenia przygotowali partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu DESAFIO (Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation). Realizacja projektu DESAFIO rozpoczęła się w 2013 r. w celu poszukiwania nowych sposobów zapewnienia dostępu do wody i kanalizacji, co stanowi zapewne jedno z największych wyzwań, przed jakimi staje Brazylia oraz inne kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów. DESAFIO to trafny tytuł, gdyż nazwa projektu oznacza po portugalsku i hiszpańsku „wyzwanie”.

Wiele osób nie ma odpowiedniego dostępu do wody i kanalizacji. Taka sytuacja stwarza zagrożenia dla zdrowia i może znacząco obniżyć jakość życia ludzi. Często przeszkody na drodze do zapewnienia odpowiednich usług nie mają tylko charakteru technicznego, lecz związane są raczej z procesami gospodarczymi i politycznymi, którymi należy się pilnie zająć.

Pace nad projektem rozpoczęły się od analizy innowacji społeczno-technicznych, które mogłyby pomóc wyeliminować nierówność strukturalną w dostępie do wody i kanalizacji. Partnerzy projektu z Europy i Ameryki Łacińskiej zbadali, jak tego typu innowacje mogą doprowadzić do zmian w polityce publicznej i osiągnięcia zrównoważonych wyników. Przyjrzeli się także warunkom i procesom, które mogą utrudniać równy dostęp do kanalizacji.

Już na samym początku naukowcy nawiązali kontakt ze społecznościami beneficjentów, praktykami i lokalnymi władzami, aby zaprojektować i wdrożyć innowacje. Łącznie monitoringiem objęto dziesięć studiów przypadku. Pośród nich znalazły się innowacje w zakresie dostaw bezpiecznej wody do małych społeczności wiejskich w Brazylii i Kolumbii oraz zapewnienie kanalizacji w brazylijskich fawelach, usytuowanych w samym centrum rozległych obszarów metropolitalnych. W niektóre studia zdecydowanie zaangażował się sektor publiczny, podczas gdy zarządzanie i funkcjonowanie innych polegało bardziej na społecznościach lokalnych.

Wyniki tych studiów przypadku, opublikowane w broszurze Komisji, sugerują że niezwykle korzystne może okazać się odejście od odgórnych rozwiązań skoncentrowanych na technologii. Należy unikać strategii sprzyjających korzyściom prywatnym w miejsce dobra publicznego – takich jak prywatyzacja usług dostępu do wody i kanalizacji. Zamiast tego należy wprowadzać innowacje, które wzmacniają pozycję władz publicznych w zakresie zapewniania i regulowania bezpiecznego dostępu, a inwestycje powinny być ukierunkowane na długofalowe utrzymanie infrastruktury i zarządzanie nią.

Ostatecznie, jak zauważają naukowcy, oznacza to stawianie długofalowych zysków społecznych w formie zdrowia publicznego i jakości życia ponad krótkoterminowymi korzyściami ekonomicznymi. Należy wspierać współpracę międzysektorową i rozwijać innowacje sprzyjające aktywnemu i znaczącemu zaangażowaniu społeczności lokalnych i innych istotnych podmiotów, zwłaszcza ubogich i szczególnie wrażliwych. Tego typu działania polityczne przyczynią się do pogłębienia rzeczywistej demokratyzacji władzy oraz zachęcą do zarządzania dostępem do wody i kanalizacji poprzez partycypację społeczną.

Główny wniosek z projektu DESAFIO, który zastał oficjalnie zamknięty wraz z końcem lipca 2015 r., jest taki, że osiągnięcie celów rozwoju wyznaczonych przez międzynarodową społeczność, mających w zamyśle wyeliminować biedę, wymaga wskazania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań społeczno-technicznych, które zapewnią bezpieczny dostęp do wody i kanalizacji.

Więcej informacji:

DESAFIO
http://desafioglobal.org/

Źródło: Na podstawie broszury Komisji Europejskiej i informatora projektu DESAFIO.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę