Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

CORDIS Express: Badania nad wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla

Wydanie CORDIS Express poświęcone jest w tym tygodniu dofinansowanym ze środków UE projektom, w ramach których prowadzone są badania nad wpływem i potencjałem wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz wiadomościom powiązanym z usuwaniem dwutlenku węgla (CDR).
CORDIS Express: Badania nad wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla
W ubiegłym roku państwa UE przyjęły nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, wyznaczające cele dla całej UE na lata 2020-2030. W strategii uznano znaczenie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) dla osiągnięcia długofalowego celu UE obniżenia emisji.

Nie ma wątpliwości, że znaczące obniżenie emisji w unijnej energetyce i sektorach emisyjnych jest niezbędne. Zważywszy na dotarcie do teoretycznych granic wydajności i nieuniknione w niektórych sektorach emisje procesowe, pojawiają się głosy, że CCS jest jedyną, dostępną opcją obniżania bezpośrednich emisji z procesów przemysłowych na skalę niezbędną w perspektywie długofalowej.

Zdaniem Komisji CCS może stać się w sektorze energetyki kluczową technologią wytwarzania na bazie paliw kopalnych. Może pomóc zrównoważyć system energetyczny, dzięki rosnącemu udziałowi różnych rodzajów energii odnawialnej.

Aby zapewnić możliwość wdrożenia CCS do roku 2030, nieodzowna jest w ciągu najbliższej dekady intensyfikacja działań badawczo-rozwojowych i demonstracji komercyjnych. Wiele dofinansowanych ze środków UE projektów poświęconych jest badaniu oddziaływania CCS oraz pracom rozwojowym nad doskonaleniem metod sekwestracji dwutlenku węgla. Wydanie CORDIS Express poświęcone jest w tym tygodniu tym projektom oraz wiadomościom poświęconym geoinżynieryjnej technice usuwania dwutlenku węgla (CDR).

- Naukowcy ujawniają wpływ składowania dwutlenku węgla pod dnem morskim na lokalne ekosystemy

- http://cordis.europa.eu/project/rcn/100456_pl.html (Creating the technology for safe, long-term carbon storage in the subsurface)(w języku angielskim)

- Bakterie o właściwościach sekwestracji dwutlenku węgla

- Clean and efficient CO2 capture (w języku angielskim)

- Wyznaczanie trendów w nauce: Usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery może mieć jedynie ograniczony wpływ na oceany

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z CORDIS i DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu.

Powiązane informacje

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę