Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

CORDIS Express: Nauki płynące z ewolucji

Wydanie CORDIS Express poświęcone jest w tym tygodniu projektom dofinansowanym ze środków UE oraz wiadomościom na temat ewolucji zwierząt.
CORDIS Express: Nauki płynące z ewolucji
Pogłębianie wiedzy o ewolucji i odkrywanie sposobu, w jaki nadal zachodzi adaptacja i ewolucja gatunków, mogą pomóc nam w lepszym poznaniu siebie i naszego świata, a nawet dać wyobrażenie o tym, co może nas czekać w przyszłości. Dofinansowani ze środków UE naukowcy zagłębiają się w ewolucję zwierząt analizowaną z wielu różnych perspektyw.

Zaskakującą może być informacja, że świnia i jej kuzyn dzik mają wiele wspólnego z człowiekiem. Analiza ich DNA przeprowadzona przez prof. Martiena Groenena z dofinansowanego ze środków UE projektu BATESON, ujawniła nowe, niespodziewane i potencjalnie korzystne podobieństwa z ludźmi, które dostarczają dalszych dowodów na poparcie tezy, że świnia jest cennym modelem biomedycznym na potrzeby studiów nad chorobami człowieka. Łącznie zespół odkrył 112 pozycji, w których białko świńskie zawiera taki sam aminokwas, jak ten mający swój udział w chorobach człowieka, co może mieć ekscytujące implikacje dla badań nad takimi schorzeniami jak choroba Alzheimera.

Tymczasem naukowcy z projektu GENEFLOW zadają ewolucyjne pytanie, które jest bardzo na czasie. Jakie są następstwa przepływu genów między gatunkami i populacjami? Wraz z ustępowaniem utrzymujących się od epoki lodowcowej barier środowiskowych, uniemożliwiających poruszanie się między siedliskami, jesteśmy świadkami przepływu genów między odizolowanymi wcześniej populacjami, a nawet hybrydyzacji międzygatunkowej. Zespół GENEFLOW pyta: na ile istotne znaczenie mają teraz – i będą miały w przyszłości – bariery środowiskowe między gatunkami i populacjami?

Wydanie CORDIS Express poświęcone jest w tym tygodniu tym i innym projektom dofinansowanym ze środków UE oraz wiadomościom na temat ewolucji.

- In the footsteps of Darwin: pigs DNA sheds light on evolution and selection (w języku angielskim)

- Zmiany DNA w ewolucji naczelnych

- Geny wpływające na zachowania społeczne mrówek

- Animal coloration through deep time: evolutionary novelty, homology and taphonomy (w języku angielskim)

- The role of nuclear gene flow in the evolutionary history of Pleistocene mammals (w języku angielskim)

- Wyznaczanie trendów w nauce: Oczy zwierząt mówią o miejscu w hierarchii grupy

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z CORDIS i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN).

Powiązane informacje

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę