Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

E-platforma ma pomóc unijnemu rolnictwu zaopatrywać się w zrównoważony fosfor

Uruchomiona platforma online ma pomóc w pobudzeniu europejskiego rynku fosforu z recyklingu – substancji biogennej nieodzownej dla rolnictwa.
E-platforma ma pomóc unijnemu rolnictwu zaopatrywać się w zrównoważony fosfor
Platforma eMarket stanowi kluczowe osiągnięcie dofinansowanego ze środków UE projektu P-REX (Sustainable sewage sludge management fostering phosphorus recovery and energy efficiency), którego zakończenie zaplanowano na koniec sierpnia 2015 r. Wbudowana w witrynę Europejskiej Platformy Zrównoważonego Fosforu, platforma eMarket służy przedsiębiorcom za miejsce spotkań i wymiany informacji o odzyskiwaniu substancji biogennych i recyklingu.

Platforma eMarket nie jest komercyjna, gdyż korzystanie z niej jest bezpłatne, a informacje i treści są udostępniane na zasadzie dobrowolności. Partnerzy projektu są przekonani, że platforma stanie się źródłem skutecznych i efektywnych sposobów propagowania odzyskiwania fosforu ze ścieków miejskich i wesprze przedsiębiorców w wynajdywaniu bardziej opłacalnych sposobów pozyskiwania tej cennej substancji biogennej.

Zrównoważone zaopatrywanie się w fosfor to dla Europy ważny problem środowiskowy i finansowy. Wydzielany z moczem jest ważną substancją biogenną dla roślin i zwierząt oraz podstawowym składnikiem w nawozach i paszach. Fosforu nie można sztucznie wyprodukować ani zastąpić go inną substancją.

Zapotrzebowanie jest takie, że UE zmuszona jest obecnie pokrywać z importu 90% swojego zapotrzebowania – około 975 000 ton rocznie. Fosfor wydobywany jest zazwyczaj ze złóż fosforytów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. To nie jest ani najlepszy środowiskowo, ani najtańszy sposób pozyskiwania fosforu.

Celem partnerów projektu P-REX jest zatem opracowanie narzędzi, które umożliwią Europie zmniejszenie uzależnienia od kosztownego importu dzięki recyklingowi fosforu z osadów ściekowych (gęsty materiał o półstałej konsystencji, który pozostaje po oczyszczaniu ścieków miejskich). Fosfor odzyskiwany z osadów mógłby teoretycznie pokryć około 20% obecnego zapotrzebowania Europy na tę substancję biogenną – jak szacują naukowcy z P-REX.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2012 r. od ewaluacji kosztów i zalet dziesięciu obiecujących technologii odzyskiwania fosforu z osadów. W związku z tym, że tradycyjne zastosowanie osadów ściekowych w rolnictwie budzi obawy o zanieczyszczenia, aktywnie poszukiwane są zrównoważone alternatywy, aby chronić środowisko i zdrowie ludzi.

Na podstawie tych prac powstał dokument zawierający wytyczne, skierowany do decydentów i przedsiębiorców, który nakreśla zrównoważone opcje odzyskiwania fosforu oraz zalecenia. Z uwagi na ogromne zróżnicowanie sposobów oczyszczania i usuwania szlamu w całej Europie, a nawet między regionami – zalecenia P-REX zostały do tych różnic dostosowane.

Partnerzy projektu przeanalizowali następnie sposoby rozwijania rentownego rynku fosforu pochodzącego z recyklingu. Naukowcy argumentują, że sektorowi są potrzebne bodźce – takie jak rozsądne dotacje i strategie obejmujące całą UE – aby osiągnąć korzyści skali niezbędne do obniżenia uzależnienia Europy od importu. Uruchomienie internetowej platformy eMarket wpisuje się w ten cel ułatwiając rozwój poprzez kontaktowanie europejskich dostawców fosforu pochodzącego z recyklingu z potencjalnymi klientami.

Wyniki projektu są upowszechniane w czasie warsztatów i wydarzeń regionalnych, aby podnieść wśród przedsiębiorstw rolnych świadomość potencjału gospodarczego, jaki wiąże się z pozyskiwaniem fosforu. Uruchomienie platformy powinno przyczynić się do zapewnienia dalszej konsolidacji i rozwoju powstającego w Europie rynku fosforu z recyklingu.

Więcej informacji:

P-REX
http://p-rex.eu/index.php?id=13

Źródło: Na podstawie komunikatów prasowych projektu P-REX.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę