Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Numer 45 magazynu research*eu nt. wyników: Ścieki w obiegu zamkniętym

Najnowszy magazyn research*eu nt. wyników jest dostępny bezpłatnie w formacie PDF.
Numer 45 magazynu research*eu nt. wyników: Ścieki w obiegu zamkniętym
Wyzwanie związane z oczyszczaniem ścieków można porównać do dwustronnej monety. Z jednej strony od ponad 30 lat regulacje w sprawie wody pitnej stoją na straży najwyższej jakości i rzetelnego informowania konsumentów, a z drugiej rosnące zużycie i zmiana klimatu wywierają coraz większą presję na ten cenny zasób. Co więcej, samo zużycie stwarza znaczące wyzwania. W Europie przemysł odpowiada za około 40% poboru wody na potrzeby chłodzenia lub mycia, ale jedynie 60% tej wody trafia do oczyszczania przed odprowadzeniem do środowiska.

Unijni naukowcy pracują niestrudzenie nad nowymi technologiami, które umożliwią oczyszczalniom i przedsiębiorstwom zużywającym duże ilości wody doskonalenie swoich procesów. Niektóre z tych technologii zostały zaprezentowane w tym numerze magazynu. Udoskonalona ocena jakości wody, nowatorskie metody testowania pod kątem pojawiających się zanieczyszczeń, przeprojektowane systemy oczyszczania i recykling zanieczyszczeń to tylko kilka z ekscytujących odkryć badawczych omówionych w tym wydaniu magazynu research*eu nt. wyników. Wreszcie temat numeru poświęcony jest premierowej relacji z projektu ukończonego niedawno w ramach programu „Horyzont 2020”, którego przełomowa technologia ma zapewnić najbiedniejszym i najbardziej oddalonym regionom na świecie zaopatrzenie w energię elektryczną i czystą wodę oraz dostęp do Internetu.

Pośród pozostałych tematów tego numeru można wyróżnić następujące:

- Symulacja organizmu na chipie do testowania nowych leków
- Ukierunkowana edukacja obniża wskaźniki zażywania marihuany
- Ogniwa słoneczne: na drodze do rewolucji technologicznej
- Minimalizowanie wpływu skutków zmiany klimatu na obszary suche
- Ławice robotów wykonują zadania korzystając ze zbiorowej zdolności poznawczej
- Krok w kierunku odpowiednio dobranego, modnego obuwia
- Konsumenci wobec sprzecznych racji: obawy a decyzje żywieniowe

Magazyn research*eu nt. wyników jest głównym źródłem informacji o wszelkich dokonaniach związanych z projektami badawczymi dofinansowywanymi ze środków unijnych. Zajmuje się szerokim spektrum tematów, w tym biologią i medycyną, środowiskiem, energią, transportem, ICT, technologiami przemysłowymi, naukami społecznymi i przestrzenią kosmiczną. Każdego roku ukazuje się 10 numerów w języku angielskim.

Aby uzyskać więcej informacji, zamów bezpłatną prenumeratę. Nowy numer można pobrać ze strony: http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_pl.html

Źródło: Numer 45. magazynu research*eu nt. wyników.

Powiązane informacje

Programy

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę