Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentne technologie na ratunek seniorom podatnym na upadki

Niedawno zakończony projekt FARSEEING wywołuje poruszenie w dziedzinie przewidywania upadków, rozpoznawania ich i zapobiegania im. Partnerzy projektu opracowali nowatorskie technologie zorientowane na użytkownika, repozytorium upadków online i zalecenia, które dają starszym obywatelom widoki na prawdziwie niezależne życie.
Inteligentne technologie na ratunek seniorom podatnym na upadki
Moment, kiedy rodzina zostaje zmuszona do umieszczenia swoich starszych krewnych w domu opieki to często rozdzierająca serce chwila. Ale do pewnego stopnia także przynosząca ulgę. Każdego roku 35% osób powyżej 65 roku życia upada co najmniej raz, a odsetek ten wrasta wraz z posuwaniem się w latach. Takie upadki mogą skutkować poważnymi urazami, a nawet śmiercią, co oznacza, że w pełni niezależne korzystanie z emerytury nie zawsze jest możliwe.

Nawet w najbezpieczniejszych domach opieki, kilka sekund nieuwagi może mieć poważne następstwa, a brak świadków czy systemów monitoringu w rzeczywistych sytuacjach oznacza, że okoliczności tych upadków często pozostają nieznane. A gdyby inteligentne urządzenia mogły wspomóc nas w lepszym przewidywaniu i zapobieganiu takim zdarzeniom?

Dzięki nowej infrastrukturze technologicznej, repozytorium upadków, usługom telemedycznym, zupełnie nowemu algorytmowi oraz szeroko zakrojonym badaniom nad interakcjami użytkowników z technologią, projekt FARSEEING sprawił, że niezależne życie stało się realną opcją dla osób z grupy wysokiego ryzyka, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich opinii i oczekiwań na podstawie testów w realnych warunkach. Zakończony w maju 2015 r. projekt oferuje 360-stopniową perspektywę na sposób zapobiegania upadkom i kontrolowania ich w rozmaitych warunkach.

Technologia FARSEEING opiera się na dwóch podstawowych komponentach. Po pierwsze inteligentny system domowy śledzi ruchy użytkownika za pomocą czujników w otoczeniu oraz rozproszonego systemu audio-wideo. Dane gromadzone i przetwarzane za pomocą jednostki lokalnej i tak zwanego „programatora scenariuszy” obejmują definicje 300 scenariuszy upadków i możliwość reagowania na nie. Scenariusze mogą być uruchamiane przez samego użytkownika bądź przez zdarzenia, takie jak otwarcie drzwi, ruch, zmiany temperatury czy wykryty upadek. System jest wspomagany inteligentnymi urządzeniami do noszenia na ciele i smartfonami wraz z aplikacjami, między innymi dedykowaną aplikacją na smartfona, która obsługuje algorytm wykrywania upadku w czasie rzeczywistym oraz nowatorskim, inteligentnym systemem monitoringu aktywności w obuwiu.

„Nasz system jest w stanie lepiej przewidywać upadki i potencjalnie umożliwia poznanie tego, co się dzieje fizycznie przed upadkiem, a przez to wprowadzenie odpowiednich środków profilaktycznych” – wyjaśnia prof. Lorenzo Chiari, koordynator projektu i wicedyrektor Międzywydziałowego Centrum Badań Przemysłowych (HST-ICIR) przy Uniwersytecie Bolońskim – Nauki o Zdrowiu i Technologie.

„Wstępne wyniki dotyczące trafności prognostycznej oceny przeprowadzanej za pomocą smartfona są dostępne i pokazują, że dzięki wyposażeniu smartfona w tradycyjny test kliniczny oceniający mobilność – wstań i idź – możemy zmierzyć drobne szczegóły ruchu, które są ściśle skorelowane z historią upadków, i co ważniejsze, cechy, takie jak płynność przechodzenia od siedzenia do chodu o wysokiej wartości predykcyjnej prawdopodobieństwa upadku w ciągu 6 miesięcy” – dodaje.

Poza prognozowaniem, profilaktyka także stanowiła istotną część badań, bowiem zespół przetestował rozmaite sportowe gry wideo dostępne na rynku i sformułował zalecenia dotyczące opracowania nowych gier specjalnie dla osób starszych.

Największe na świecie repozytorium upadków

Niemniej projekt wykracza poza profilaktykę i rozwiązywanie indywidualnych scenariuszy upadków. Wszystkie dane gromadzone przez czujniki FARSEEING są przesyłane do największego – w opinii zespołu – repozytorium upadków, w którym przechowywane są istotne cechy profilu motorycznego i poziomu czynnościowego użytkownika, predykcyjne dla przyszłych upadków.

„Repozytorium upadków zawiera informacje dotyczące ponad 200 faktycznych zdarzeń” – zauważa prof. Chiari. „Pomiary upadków przeprowadzono w różnym otoczeniu, takim jak środowisko domowe, kliniki rehabilitacyjne i domy opieki oraz w rozmaitych grupach chorób – głównie rehabilitacja geriatryczna, choroba Parkinsona, ataksja móżdżkowa i czuciowa. Na podstawie tych danych opracowany został nowy system klasyfikacji, aby wspomóc doskonalenie wykrywania upadków w oparciu o dane z czujników”.

System zostanie niedługo otwarty dla osób trzecich, zainteresowanych wniesieniem wkładu i korzystaniem z bazy danych, która będzie dostępna za pośrednictwem witryny projektu. Mając na względzie optymalizację wykorzystania potencjału danych, konsorcjum stworzyło nawet wspólny język między naukowcami, inżynierami, użytkownikami i personelem medycznym, aby zapewnić spójność w opisach i sprawozdaniach z badań.

Mimo iż zakończył się projekt, który otrzymał od Komisji ocenę „doskonały”, prace będą nadal kontynuowane w nadchodzących miesiącach. Po pierwsze niektóre wyniki FARSEEING zostały przetransferowane, aby udoskonalić ocenę ryzyka upadku w ramach randomizowanego badania z grupą kontrolną, poświęconego profilaktyce upadków (badania Precisa), finansowanego przez Agencję ds. Zdrowia i Opieki z regionu Emilia-Romania. Utworzone zostało także przez naukowców przedsiębiorstwo typu spin-off – mHealth Technologies przy Uniwersytecie Bolońskim – w celu eksploatacji systemu opartego na smartfonach, a opracowanego w ramach FARSEEING. Przedsiębiorstwo już nawiązało wstępne kontakty z potencjalnymi klientami zainteresowanymi systemem. Tymczasem niektórzy członkowie konsorcjum FARSEEING pozyskali niedawno dalsze dofinansowanie ze środków programu „Horyzont 2020” w ramach projektu PREVENTIT na przeprowadzenie badań wykonalności w celu dalszego dopracowania systemu.

„A to dopiero początek” – podsumowuje prof. Chiari. „Nasz plan polega na dalszym czerpaniu z dotychczas wykonanych prac, aby optymalnie wykorzystać możliwości stwarzane przez ICT w zakresie przewidywania upadków, wykrywania ich i zapobiegania im”.

Więcej informacji:

FARSEEING
http://farseeingresearch.eu/

Źródło: Na podstawie wywiadu z prof. Lorenzo Chiarim, koordynatorem projektu FARSEEING, i białej księgi przygotowanej w ramach projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę