Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjne narzędzie do dokowania obniża ryzyko i podnosi sprawność statków towarowych

Dofinansowani ze środków UE naukowcy opracowali narzędzie do wspomagania bezpiecznego dokowania statków towarowych, które ograniczy ryzyko wypadków lub wycieków i przyspieszy obsługę.
Innowacyjne narzędzie do dokowania obniża ryzyko i podnosi sprawność statków towarowych
Partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu DOCKINGMONITOR, nad którym prace zakończyły się w sierpniu 2015 r., usprawnili zautomatyzowane systemy ochrony portu, łącząc wspomaganie cumowania z systemem monitorowania dryfu. Monitorowanie dryfu polega na pomiarze przemieszczania się statku wzdłuż nabrzeża w trakcie przeładunku towaru.

Wspomaganie cumowania opiera się na wysokiej klasy technikach laserowego pomiaru odległości i przetwarzania obrazu, a w razie zagrożenia kolizją wysyła sygnał alarmowy. Zdolność do sprawnego i precyzyjnego pomiaru dryfu wzdłuż nabrzeża w czasie przeładunku towaru to funkcja, która na dzień dzisiejszy nie jest bezpośrednio dostępna.

Innowacja przyniesie korzyści firmom logistycznym, administracji portowej oraz przedsiębiorstwom naftowym i gazowym. Cumowanie dużych statków – zwłaszcza z ładunkiem ropy naftowej i gazu ziemnego – może być najeżone niebezpieczeństwami. Nadmierna prędkość przy zbliżaniu się do nabrzeża może spowodować uszkodzenie konstrukcji, odbijaczy i kadłuba statku. Rok rocznie wydawane są znaczne kwoty na naprawy uszkodzonych statków i urządzeń cumowniczych z powodu przypadkowych zderzeń z nabrzeżem. Ponadto urazy będące następstwem wypadków związanych z cumowaniem mogą być bardzo poważne, a czasami śmiertelne.

Konsekwencje wycieku ropy naftowej lub gazu w czasie załadunku i rozładunku, spowodowanego w większości przypadków przez nadmierny ruch zacumowanego statku, również mogą być poważne. Tego typu wycieki są przyczyną wielu zdarzeń małego i średniego kalibru, które każdego roku mogą kosztować sektor naftowo-gazowy miliony. Szkody wizerunkowe powodowane przez wycieki ropy naftowej to kolejne znaczące obciążenie dla sektora. Jednocześnie wzrosła na świecie liczba nabrzeży do obsługi transportu ropy naftowej, a zapotrzebowanie na nabrzeża dostosowane do obsługi gazu ziemnego stale rośnie.

To wskazuje na wyraźną potrzebę poprawy bezpieczeństwa manewrowania w portach, a także stwarza okazję biznesową dostrzeżoną przez konsorcjum DOCKINGMONITOR.

Przeprowadzone w ramach projektu połączenie wspomagania cumowania z monitorowaniem dryfu opiera się na wysokiej klasy technikach laserowego pomiaru odległości i przetwarzania obrazu, co znacznie poprawia automatyzację ochrony portu. Dane z systemu mogą być przesyłane na monitory, komputery osobiste i urządzenia przenośne, a zintegrowany system alarmów ostrzega personel obsługi nabrzeża i załogę statku o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Aby opracować nowy system monitorowania dryfu, zespół przeanalizował rozmaite algorytmy pomiaru ruchu i wybrał te najodpowiedniejsze. Po zdobyciu niezbędnego sprzętu oraz urządzeń oświetleniowych i optycznych, naukowcy przeprowadzili próby eksploatacyjne za pomocą systemu robotycznego i atrapy kadłuba. W porcie w Oslo przeprowadzono bardziej realistyczne testy z wykorzystaniem skanera 3D. Pierwotny cel – pomiar ruchu wzdłużnego zacumowanego statku z niepewnością pomiaru mniejszą niż 10 milimetrów na sekundę – został osiągnięty.

Projekt DOCKMONITOR zgromadził ekspertów z całego wachlarza dyscyplin i sektorów. Ścisła współpraca naukowców zajmujących się programowaniem widzenia maszynowego, technologią laserową, elektroniką sterującą I automatyką z właścicielami nabrzeży I ekspertami ds. Żeglugi pomoże wprowadzić wyniki projektu na rynek.

Więcej informacji:
Witryna projektu DOCKINGMONITOR

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z witryny projektu DOCKINGMONITOR.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę