Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

RESFOOD dostarcza rozwiązania na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego łańcucha dostaw żywności

Partnerzy projektu RESFOOD zaprezentowali niedawno szereg innowacyjnych rozwiązań – od metod biodetekcji bakterii po udoskonalone techniki ekstrakcji z produktów ubocznych żywności – które mają zwiększyć wydajność i zamknąć obiegi wody, energii i materiałów w europejskim łańcuchu dostaw żywności.
RESFOOD dostarcza rozwiązania na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego łańcucha dostaw żywności
Pracujący pod kierunkiem koordynatora, TNO z Holandii, partnerzy projektu RESFOOD z powodzeniem opracowali imponujący komplet rozwiązań i nowatorskich podejść do upraw, przetwórstwa świeżej żywności i waloryzacji odpadów, które wedle oczekiwań zespołu wywrą w najbliższej przyszłości wpływ na europejski sektor spożywczy. Od nowoczesnych technik profilowania mikrobiologicznego wody po budowę dwóch zakładów pilotażowych minimalnego przetwórstwa warzyw (tzw. świeżych krojonych), które oczyszczają i powtórnie używają wodę, gama gotowych do wprowadzenia na rynek rozwiązań technologicznych, praktyk i strategii RESFOOD została zaprezentowana na niedawnej konferencji zamykającej w Brukseli.

Zamykanie obiegu wody w ogrodnictwie i przetwórstwie spożywczym

Średnio za 44% całkowitego poboru wody w Europie odpowiada rolnictwo. W ramach projektu RESFOOD opracowane zostały rozwiązania ICT mające uporać się z tym problemem. Zespół twierdzi, że rozwiązania przetestowane na południu Hiszpanii i zaprezentowane na konferencji umożliwią obniżenie zużycia wody na tonę produktu w systemach gruntowych o ponad 40% bez żadnego wpływu na produkcję. Ponadto, zespół RESFOOD pokazał na przykładzie Vezet, jednego z największych przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem warzyw świeżych krojonych w Holandii, że możliwa jest recyrkulacja 50% wody z płukania – po oczyszczeniu za pomocą ultrafiltracji i dezynfekcji UV – bez wpływu na jakość produktu. Rozwiązanie zostało przetestowane w pełnym wymiarze na linii produkcyjnej z różnymi rodzajami warzyw.

Wodooszczędne płuczki do żywności świeżej krojonej

Pośród rozwiązań zaprezentowanych na konferencji znalazła się wodooszczędna płuczka do żywności świeżej krojonej, opracowana przez partnera projektu Kronen z Niemiec, na podstawie badań nad strategiami odkażania prowadzonych przez CNTA z Hiszpanii. Zespół Kronen – którego zadanie polegało na opracowaniu mechanicznej płuczki, mając na względzie w szczególności bezpieczeństwo żywności oraz oszczędności energii i wody – przeprowadził badania i zbudował prototyp wodooszczędnej płuczki, która przeszła testy w VEGA MAYOR SL, u czołowego przetwórcy produktów świeżych krojonych w Hiszpanii. Demonstracja przyniosła obiecujące wyniki – nowa maszyna obniżyła zużycie wody z 1,8 litra/kg do 1,3 litra/kg. Eric Lefebvre z Kronen wskazał na obszary przyszłych badań w celu optymalizacji prototypu: „Zamierzamy teraz wykorzystać wyniki tej innowacji do zaoszczędzenia energii również w mniejszych płuczkach. Planujemy obniżyć zużycie wody poprzez odbieranie wody z taśmy wyprowadzającej i zawrócenie jej z powrotem do maszyny. Chcielibyśmy także przeprowadzić testy na innych produktach, takich jak młode liście roślin i szpinak”.

Optyczne metody biodetekcji do szybkiego monitorowania bakterii

Bezpieczeństwo żywności i wody to w ramach projektu RESFOOD jeden z celów instytutu Technion z Izraela. Zabrawszy głos na konferencji, prof. Ester Segal z Technion zaprezentowała nowo opracowany, optyczny system biodetekcji do szybkiego wykrywania bakterii w wodzie na miejscu. Prototypowy system dowiódł swojej solidności i sprawności w czasie dwóch rund testów pilotażowych, a wyniki drugiej demonstracji są obecnie przetwarzane i analizowane z zamiarem dalszej optymalizacji funkcjonowania bioczujników. Z zespołem prof. Segal już skontaktowały się różne przedsiębiorstwa zainteresowane wdrożeniem tych technologii.

Zestaw IS-Pro do mikrobiologicznego profilowania wody

Badając bakterie w wodzie, partner RESFOOD z Holandii – Microbiome – opracował zestaw IS-Pro. W ciągu trzech lat realizacji projektu, zespół udoskonalił proces nazwany profilowaniem IS, który wykorzystuje różnice w DNA, analizowane za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), do wykrywania wszystkich bakterii. Wypowiadając się na konferencji, Martine Bos z Microbiome, poinformowała, że zespół pracuje obecnie nad uzyskaniem niezbędnego certyfikatu dla zestawu oraz przenośnego urządzenia do filtrowania wody – które również zostało opracowane w ramach projektu – aby wprowadzić je na rynek w 2016 r.

Pośród innych rozwiązań RESFOOD można wymienić zoptymalizowane zarządzanie nawadnianiem oraz udoskonalone technologie ponownego wykorzystywania wody i odzyskiwania substancji biogennych na rzecz przyjaźniejszych środowisku technik pozyskiwania wartościowych materiałów z produktów ubocznych przemysłu spożywczego. Testy oparte na realnych scenariuszach zostały przeprowadzone w całym projekcie RESFOOD, aby ocenić potencjalne zastosowanie rozwiązań na potrzeby europejskiego przemysłu spożywczego.

Więcej informacji:
Witryna projektu RESFOOD

Źródło: Na podstawie relacji z konferencji zamykającej projekt RESFOOD.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę