CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Inteligentna platforma cyfrowa na rzecz podniesienia efektywności energetycznej w miastach

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu SUNSHINE opracowali nowatorską platformę online, która ma znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków i obszarów miejskich.

Nowe produkty i technologie

© Shutterstock

Platforma, zaprojektowana przez urbanistów, przedsiębiorców i interesariuszy z sektora energetycznego, ocenia i mapuje zachowanie energetyczne budynków i może także zdalnie sterować oświetleniem ulicznym. Już pomogła obniżyć zużycie energii w kilku miastach Europy, w których była testowana.

We włoskiej Ferrarze zaoszczędzono około 2 mln EUR na kosztach certyfikacji energetycznej 10 000 budynków. Łącznie oszczędności w budynkach publicznych, takich jak szkoły, wyniosły około 450 EUR rocznie.

We włoskiej miejscowości Rovereto zużycie energii w dwóch projektach pilotażowych spadło o 19-21%, a w Bassano – również we Włoszech – zaoszczędzono 74 EUR na każdej lampie ulicznej rocznie, co oznacza ponad 50% obniżenie zużycia energii.

Tymczasem w Zagrzebiu, Chorwacja, szacowane oszczędności w ramach projektu wyniosły 10-30%, a we włoskim Trydencie roczny rachunek prowincji za energię elektryczną spadł o około 7-10%.

Mapowanie realnego zapotrzebowania na energię

Miasta zużywają wyjątkowo duże ilości energii, przez co mają do odegrania czołową rolę w dążeniu do obniżenia emisji CO2. W UE za około 40% łącznego zużycia energii końcowej odpowiadają budynki.

Tymczasem zespół zauważył, że wielu kluczowych interesariuszy, takich jak urzędnicy administracji publicznej, nadal nie posiada wystarczającej wiedzy na temat działań, jakie można podejmować w celu obniżenia zużycia energii w miastach i na obszarach miejskich.

Aby temu zaradzić, partnerzy projektu opracowali platformę do pracy w trzech różnych skalach: miasto – mapowanie całego pejzażu miejskiego; budynek – uświadamianie ogólnego zachowania energetycznego budynku oraz oświetlenie uliczne – inteligentna automatyzacja sieci oświetlenia publicznego.

Na podstawie dostępnych informacji publicznych (np. planów), partnerzy stworzyli „ekomapy”, które pokazują bieżące zużycie energii w środowisku miejskim i mają posłużyć do oceny realnego zapotrzebowania danego obszaru na energię oraz wskazania, gdzie można poczynić oszczędności. Ekomapy umożliwiają także wstępną certyfikację energetyczną budynków na skalę całego miasta.

Ponadto na podstawie miejscowych danych pogodowych platforma cyfrowa SUNSHINE planuje efektywne wykorzystanie systemów ogrzewania i chłodzenia w budynkach, aby jeszcze bardziej obniżyć zużycie energii w mieście.

Platforma umożliwia także interoperacyjną kontrolę systemów oświetlenia ulicznego na bazie automatycznego odczytu liczników (AMR). Są dostępne zdalnie, dzięki interoperacyjnym standardom, za pośrednictwem Internetu i specjalnej aplikacji na smartfona/tablet.

Dodatkowy dorobek projektu i kolejne kroki

Poza obniżeniem zużycia energii, platforma projektu SUNSHINE dowiodła, że jest w stanie wspomóc doskonalenie procesu decyzyjnego w miastach, służąc za platformę do tworzenia nowych firm i przedsiębiorstw typu start-up, podnoszenia jakości życia obywateli i pobudzania dalszych inwestycji w efektywność energetyczną.

Partnerzy projektu zamierzają w najbliższym czasie zintensyfikować swój program szkoleniowy skierowany do odpowiednich interesariuszy, zwłaszcza urzędników i urbanistów.

W perspektywie długofalowej mają nadzieję prowadzić dalsze badania, być może jako kontynuację prac nad projektem w ramach programu „Horyzont 2020”, aby doskonalić platformę SUNSHINE i doradzać większej liczbie miast w całej Europie, jak z korzyścią dostosować platformę do swoich potrzeb.

Partnerzy projektu zademonstrowali potencjał mapowania i zarządzania w czasie rzeczywistym zmianami w zużyciu energii, stwarzając nowe, elastyczne i dynamiczne sposoby kształtowania polityki miejskiej.

Więcej informacji:
witryna projektu SUNSHINE

Kraje

Włochy