Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Szkolenie kolejnego pokolenia neuroinżynierów w Europie

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu wyposażyli młodych neuroinżynierów w umiejętności potrzebne do opracowania kolejnej generacji technologii inspirowanych mózgiem, od pomocników robotycznych po przetwarzanie mowy.
Szkolenie kolejnego pokolenia neuroinżynierów w Europie
Neuroinżynieria to nowa dyscyplina, łącząca inżynierię, matematykę, fizykę i neuronauki, której celem jest budowanie interfejsów mózg-komputer i komputerów kognitywnych oraz rozwijanie neuroprotetyki. To nowo powstała dziedzina i dlatego większość naukowców specjalizujących się w powiązanych z nią zagadnieniach ma przygotowanie w jednym bądź dwóch obszarach, ale brakuje im szerokiego przeszkolenia multidyscyplinarnego, które jest stosunkowo trudno dostępne.

Nadrzędnym celem projektu NETT (Neural Engineering Transformative Technologies) jest zatem stworzenie naukowcom na wczesnym etapie kariery różnych możliwości zarówno w środowisku akademickim, jak i w przedsiębiorstwach, między innymi w formie instruktażu udzielanego przez doświadczonych naukowców wizytujących i korporacyjne zespoły badawcze. Naukowcy, którzy uzyskali wsparcie ze środków NETT, opracowali transformatywne technologie mające związek z rozpoznawaniem mowy, robotami wyposażonymi w umiejętności kognitywne i społeczne oraz interfejsami mózg-komputer.

„Dotychczas osiągnięte postępy mogą zaowocować opracowaniem nowych technologii w zakresie opieki zdrowotnej oraz nowymi narzędziami diagnostycznymi i aplikacjami na potrzeby naukowców specjalizujących się w neurologii” – stwierdził Stephen Coombes, koordynator projektu i profesor matematyki stosowanej na Uniwersytecie w Nottingham, Zjednoczone Królestwo. „Możemy założyć, że w niedługiej przyszłości te prace badawcze doprowadzą do opracowania protez sterowanych przez mózg, pomocników robotycznych, komputerów sterowanych myślami i urządzeń do rozpoznawania mowy”.

Naukowcy pogłębili na przykład swoją wiedzę na temat skutków opóźnień transmisji w komunikacji między niektórymi obszarami mózgu, co może mieć implikacje w kontekście leczenia chorób neurologicznych. Nowatorskie algorytmy do multifotonowego skanowania tkanki nerwowej również mogą pomóc w zbudowaniu doskonalszych narzędzi diagnostycznych.

„Po wdrożeniu, nowe modele populacji neuronów mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób neurologicznych, a zwłaszcza epilepsji” – zauważa Coombes. „Postępy poczynione zostały także w wykrywaniu zamiaru chodzenia u pacjentów po udarze, co może mieć znaczenie dla terapii rehabilitacyjnych”.

Pośród kolejnych przełomowych osiągnięć warto wymienić urządzenie planujące synchroniczny ruch obydwu ramion robota humanoidalnego i platformę open source SPIKY, która umożliwia naukowcom monitorowanie synchronizacji pobudzania neuronów. Wiele z tych i innych innowacji ukazało się w formie referatów i artykułów w recenzowanych czasopismach.

Siedmiu pełnoprawnych partnerów i jedenastu partnerów stowarzyszonych, między innymi duże i małe przedsiębiorstwa, połączyło swe siły, aby przeprowadzać strukturyzowane szkolenia branżowe i zapewnić opiekę promotorską w formie staży i delegacji poświęconych realnym problemom. „Staramy się doskonalić zdolności przystosowania zawodowego uczestników tego projektu poprzez staże u partnerów przemysłowych i dedykowany program szkoleniowy z zakresu umiejętności biznesowych, akademickich i społecznych” – wyjaśnia Coombes. „Naszą intencją jest także wykazać wzajemne powiązania rozmaitych obszarów projektu w całym konsorcjum oraz zainteresować szerszą społeczność naukową i ogół społeczeństwa za pośrednictwem regularnie organizowanych grup badawczych, warsztatów i wykładów publicznych”.

Poprzez połączenie wiedzy eksperckiej i infrastruktury multidyscyplinarnej sieci szkoleniowej w zakresie neuroinżynierii, partnerzy projektu NETT mają zamiar wspomagać wysoki i zrównoważony poziom innowacji oraz konsolidować pozycję Europy, jako lidera powstającej dziedziny przemysłowej. Prace nad projektem NETT mają się zakończyć w sierpniu 2016 r.

Więcej informacji:
witryna projektu NETT

Źródło: Na podstawie wywiadu z koordynatorem projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę