Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie molekuły nadzieją dla chorych na raka trzustki

Finansowani ze środków UE naukowcy zidentyfikowali i ocenili nowatorskie molekuły, które mogą ostatecznie doprowadzić do opracowania ratujących życie leków przeciwnowotworowych.
Nowatorskie molekuły nadzieją dla chorych na raka trzustki
Finansowani ze środków UE naukowcy poczynili znaczne postępy na drodze do opracowania nowatorskich leków wydłużających średnie trwanie życia chorych na raka trzustki i poprawiających jego jakość. Na podstawie planowych badań przesiewowych naturalnych i chemicznie syntetyzowanych związków, zespół projektu PANACREAS (Integrating chemical approaches to treat pancreatic cancer: making new leads for a cure) zidentyfikował wiele obiecujących celów molekularnych, które mogą zahamować progresję raka.

Potwierdzenie silnej aktywności przeciwnowotworowej może skutkować dalszymi testami i ewaluacją tych molekuł, a ostatecznie – być może – klinicznym zastosowaniem nowych leków zwalczających raka.

Rak trzustki, czyli gruczolak trzustki (PDAC), to jedna z najbardziej agresywnych postaci nowotworów człowieka, która doprowadza do 34 000 zgonów rocznie w samej tylko UE. Mimo ogromnych wysiłków badawczych podejmowanych w ciągu ostatnich kilku dekad, tradycyjne podejścia terapeutyczne – między innymi zabiegi operacyjne, napromienianie i chemioterapia oraz ich połączenie – mają niewielki, jeżeli jakikolwiek wpływ na przebieg tej agresywnej choroby nowotworowej, która wiąże się z szybkimi przerzutami i zgonem niemal każdego chorego.

Nowe metody leczenia PDAC są zatem pilnie potrzebne, aby istotnie poprawić fizyczny i psychiczny stan chorych, a także pomóc zredukować koszty opieki zdrowotnej w UE. Co więcej potencjalne nowe molekuły farmakologiczne zidentyfikowane w ramach PANACREAS mogą stać się bodźcem do dalszych innowacji technologicznych, stworzyć nowe możliwości dla europejskich firm farmaceutycznych i wzmocnić reputację społeczności naukowej w Europie jako tej, która odkrywa metody leczenia chorób tradycyjnie uważanych za nieuleczalne.

Poszukiwanie nowych leków do walki z progresją PDAC, aby tym samym wydłużyć średnie trwanie życia chorych i doprowadzić do oszczędności w opiece zdrowotnej jest priorytetem UE.

Projekt PANACREAS zgromadził klinicystów, naukowców specjalizujących się w translacyjnych badaniach onkologicznych, chemików i dwa przedsiębiorstwa farmaceutyczne w celu wspólnego podjęcia działań na rzecz zsyntetyzowania i przetestowania nowych leków na PDAC. W celu zidentyfikowania inhibitorów różnych znanych supresorów guzów przeprowadzono analizy, modele i badania in silico. Zespół podejrzewał, że pewne białka i enzymy mogą mieć swój udział w rozprzestrzenianiu się PDAC.

Program prac projektowych został w szczególności ukierunkowany na pokonanie tych problemów i wyzwań klinicznych, które napotkali naukowcy przy opracowywaniu mających szansę powodzenia terapii przeciw PDAC. Mowa tutaj o oporności na tradycyjne terapie oraz skłonności nowotworu do przerzutów. Powyższe problemy zostały uwzględnione przy wyborze możliwych celów molekularnych.

Zespół zsyntetyzował nowe molekuły, ocenił ich zdolność do skutecznego blokowania konkretnych mechanizmów powiązanych z nowotworem i określił ich aktywność przeciwnowotworową in vivo. Pogłębione badania objęły molekuły, które wykazały obiecującą aktywność przeciwnowotworową w stosunku do komórek PDAC. Przeprowadzono także chemiczne, genetyczne badania przesiewowe, aby zidentyfikować związki o syntetycznej aktywności letalnej w stosunku do PDAC.

Najbardziej obiecujące związki zostały przesłane do walidacji pod kątem potencjału terapeutycznego do Centrum Zintegrowanej Onkologii (CIO) Kolonia-Bonn. CIO Kolonia-Bonn to jeden z początkowo pięciu niemieckich centrów doskonałości w hematologii i onkologii klinicznej, certyfikowanych przez Niemiecką Fundację Walki z Rakiem (Deutsche Krebshilfe).

Prace nad projektem PANACREAS zostały oficjalnie zamknięte wraz z końcem lutego 2016 r.

Więcej informacji:
witryna projektu PANACREAS

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę