Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zrównoważone opakowania soków owocowych z materii organicznej

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali nowatorskie i zrównoważone materiały opakowaniowe, wykorzystując ścieki pochodzące z przemysłu sokowniczego.
Zrównoważone opakowania soków owocowych z materii organicznej
Ponad 67 milionów ton odpadów opakowaniowych powstaje rocznie w UE, co odpowiada około jednej trzeciej wszystkich stałych odpadów komunalnych. W krajach rozwiniętych opakowania spożywcze stanowią 60% wszystkich opakowań. W związku z tym stały się one najbardziej oczywistym źródłem odpadów wytwarzanych przez ludność.

Ponadto przemysł soków owocowych zużywa duże ilości wody, zarówno do czyszczenia sprzętu i obiektów, jak i do mycia owoców, zanim zostaną przetworzone na sok. W ostatnich latach ilość ścieków produkcyjnych wytwarzanych na świecie przez przemysł sokowniczy wzrosła do niemal 130 miliardów litrów – głównie chodzi o ogólne przetwarzanie owoców, takich jak jabłka, morele, czereśnie, cytrusy i brzoskwinie.

W czasie warsztatów zamykających, które odbędą się 18 kwietnia 2016 r. w Brukseli, partnerzy finansowanego ze środków 7PR projektu PHBOTTLE przedstawią przegląd swojego dorobku i zaprezentują innowacyjne opakowanie, które, miejmy nadzieję, przyczyni się do obniżenia tych wyjątkowo dużych ilości odpadów.

Przekształcanie materii organicznej

Prototypowe opakowanie PHBOTTLE to wynik przekształcenia materii organicznej (głównie cukrów fermentowalnych, takich jak glukoza, fruktoza i maltoza) obecnej w ściekach przemysłu sokowniczego w biotworzywa sztuczne – polihydroksymaślan (PHB). Stężenie cukrów fermentowalnych w ściekach przemysłowych może osiągnąć 70% łącznego ładunku organicznego, zawierającego niemal 20 g/l cukrów fermentowalnych, co sprawia, że są one obfitym źródłem taniego materiału wsadowego do bioprodukcji PHB.

Materiał został wzbogacony o antyoksydanty, aby wydłużyć okres trwałości soku oraz jego charakterystykę odporności. Postępy umożliwiło połączenie najnowszych zdobyczy biotechnologii, technologii opakowaniowej oraz mikroenkapsulacji, co pozwoli zademonstrować wartość odpadów organicznych przemysłu sokowniczego jako surowca do produkcji opakowań jego własnych produktów.

Wkład w zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym

Prezentując w czasie warsztatów wiele prototypowych butelek na bazie PHB, koordynatorka projektu, dr Ana Valera, podkreśliła środowiskową wartość dodaną projektu. „Nasze innowacyjne opakowania przyczyniają się do ograniczenia szkód wyrządzanych przez tradycyjne materiały z tworzyw sztucznych” – zauważyła. „Nasze opakowania są przyjazne dla środowiska nie tylko ze względu na swoje naturalne pochodzenie (bez zawartości produktów ropopochodnych), ale także z uwagi na fakt, że produkcja opakowań zmniejsza wpływ gospodarki ściekami w przemyśle sokowniczym na środowisko”.

Projekt PHBOTTLE przyczynia się także na dwa sposoby do rozwoju w Europie koncepcji „gospodarki o obiegu zamkniętym”. Po pierwsze oczyszczanie ścieków w przemyśle spożywczym jest kosztowne ze względu na zapotrzebowanie na energię do napowietrzania basenów i na koszty usuwania osadów ściekowych. Odzyskiwanie cennych materiałów z surowych ścieków obniży zatem koszty oczyszczania i usuwania. Po drugie zastosowanie biodegradowalnych materiałów w opakowaniach spożywczych doprowadzi do spadku zużycia energii i emisji dwutlenku węgla oraz kosztów oczyszczania ścieków.

Zespół PHBOTTLE jest także przekonany, że materiał opracowany w ramach projektu może znaleźć zastosowanie w innych sektorach, poza przemysłem opakowaniowym. Jednym z przykładów, jaki podała dr Valera w czasie warsztatów, jest zastosowanie w sektorze motoryzacyjnym do produkcji korków do akumulatorów samochodowych.

Z uwagi na fakt, że koncepcja „gospodarki o obiegu zamkniętym” jest obecnie jednym z ważniejszych zagadnień politycznych na szczeblu UE, projekt PHBOTTLE wniósł ogromny wkład w opracowywanie rozwiązań z zakresu „zielonej chemii” w celu tworzenia produktów i procesów, które ograniczą wpływ na środowisko i uzależnienie społeczeństwa od produktów ropopochodnych.

Projekt PHBOTTLE , którego realizacja dobiega końca w kwietniu 2016 r., otrzymał niemal 3 000 000 EUR dofinansowania ze środków UE.

Więcej informacji:
witryna projektu

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu oraz podczas konferencji

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę