CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Platforma do podnoszenia efektywności energetycznej miast

Europejscy naukowcy uruchomili platformę online, która pomaga planistom miejskim osiągać cele efektywności energetycznej i przygotowywać skuteczne, zrównoważone plany.

Nowe produkty i technologie

© Shutterstock

Opracowana w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu PLEEC (Planning for Energy Efficient Cities) platforma dostarcza informacji i zasobów, które wspomagają planistów miejskich zainteresowanych opracowaniem własnych planów działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii (EEAP) w kontekście osiągania celów klimatycznych UE. Platforma daje wgląd w doświadczenia sześciu partnerów projektu, którzy opracowali własne plany EEAP, oraz zapewnia instrukcje krok po kroku, jak należy postępować.

Opracowywanie planu EEAP dla konkretnego miasta

Pierwsze informacje udostępniane przez platformę dotyczą tego, jak miasta mogą dojść do porozumienia w kwestii opracowywania EEAP. Kwestie kluczowe to pozyskanie wsparcia politycznego, współpraca różnych wydziałów oraz przedstawienie przekonujących argumentów za wdrożeniem EEAP. Uzyskanie zgody na wdrożenie EEAP wymaga wyjaśnienia, dlaczego środki mają zostać przeznaczone na to właśnie przedsięwzięcie a nie inne.

Następnie platforma doradza, jak przygotować plan EEAP i jak zaangażować interesariuszy. Na koniec udostępniana jest lista kontrolna z punktami, które należy uwzględnić opracowując EEAP.

Innym ważnym osiągnięciem projektu jest publikacja sześciu planów EEAP dla miast uczestniczących w projekcie: Stoke-on-Trent w Zjednoczonym Królestwie, Eskilstuna w Szwecji, Santiago de Compostela w Hiszpanii, Turku i Jyväskylä w Finlandii oraz Tartu w Estonii. Plany te są owocem trzyletniej współpracy i bazują na wynikach analiz inteligentnych miast, przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu.

Celem analiz było stworzenie podwalin pod dalekosiężne i oparte na dowodach strategiczne podejścia planistyczne. Rozpoczęto je od zidentyfikowania największych zalet i deficytów w efektywności energetycznej każdego z miast, po czym porównano różne, najważniejsze obszary.

Analizy pomogły też określić, które miasta mają podobny profil, aby umożliwić dzielenie się dobrymi praktykami. Platforma PLEEC będzie doskonałym narzędziem do osiągania tego rodzaju celów jeszcze długo po zakończeniu projektu.

Myślenie lokalne ma znaczenie

Kolejnym kluczowym wnioskiem z projektu jest waga poznania i określenia lokalnych warunków poszczególnych miast dla opracowania udanego planu EEAP. Co prawda proste kopiowanie działań jednego miasta przez drugie jest niemożliwe, ale konsorcjum doszło do wniosku, że dzielenie się doświadczeniami pomaga miastom znaleźć własną drogę do bardziej energooszczędnej przyszłości.

Tym sposobem władze różnych miast mają w zasięgu ręki zasoby, które pomagają przekształcać ośrodki miejskie w bardziej inteligentne i wydajniejsze energetycznie. Potencjał efektywności energetycznej miast nie jest w pełni wykorzystywany. Kluczowym celem strategii 20-20-20 UE jest podniesienie efektywności energetycznej o 20% do roku 2020 i choć indywidualne strategie bądź podejścia są odpowiedzią na poszczególne problemy – jak np. izolacja termiczna czy ekologiczny transport – aby uzyskać długofalowy efekt zrównoważenia, potrzebne jest skoordynowane planowanie strategiczne.

Temu właśnie problemowi poświęcony był projekt PLEEC, zamknięty oficjalnie z końcem marca 2016 r., w którym uczestniczyło 18 partnerów, w tym rady miasta, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa. Dzięki połączeniu doskonałości naukowej z innowacyjnymi przedsiębiorstwami sektora energetycznego i ambitnymi ośrodkami miejskimi, partnerzy projektu stworzyli wartościowe narzędzie, które pomogą innym miastom wnieść swój wkład w osiąganie unijnych celów w zakresie efektywności energetycznej, przynosząc tym samym korzyści mieszkańcom.

Więcej informacji:
witryna projektu PLEEC

Kraje

Szwecja