Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przeznaczanie odpadów spożywczych na paszę dla zwierząt obniża emisje dwutlenku węgla

Finansowani ze środków UE naukowcy ustalili, że odpady spożywcze można w sposób bezpieczny, a nawet odżywczy, wykorzystywać w paszach.
Przeznaczanie odpadów spożywczych na paszę dla zwierząt obniża emisje dwutlenku węgla
Odpady spożywcze to temat, który często trafia na czołówki serwisów informacyjnych. Rok rocznie w UE marnowanych jest około 100 milionów ton żywności, a ilość ta może do roku 2020 wzrosnąć do 120 milionów ton.

Odpady spożywcze można postrzegać w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym, a nawet etycznym, dlatego UE podejmuje starania, aby się z tym problemem uporać. Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu NOSHAN podjęli krok w tym kierunku, badając sposoby przekazywania odpadów spożywczych na produkcję paszy.

Ustalili, że zastąpienie 10% składników pasz składnikami pochodzącymi z odpadów spożywczych wywiera pozytywny wpływ na zrównoważenie łańcucha produkcji pasz.

„Nasze wyniki pokazują, że przy 10% udziale mieszanki NOSHAN na każdy kilogram paszy dla brojlerów, spadek emisji dwutlenku węgla wyniesie 0,3 kg w porównaniu do diety bez udziału odpadów spożywczych” – wyjaśnia Montse Jorba, koordynatorka projektu NOSHAN. „Jeżeli 1% łącznej paszy dla brojlerów w Europie zostałby zamieniony na dietę mieszaną z 10% udziałem NOSHAN, wówczas łączna emisja CO2, której można by uniknąć wyniosłaby rocznie 0,62 miliona ton”.

Pasza zawierająca odpady spożywcze pozwoliłaby obniżyć także ilość surowców, takich jak soja, wykorzystywanych w diecie prosiąt i brojlerów, co obniżyłoby koszty importu dla UE. Unia Europejska importuje 20 milionów ton soi rocznie, z czego większość z przeznaczeniem na pasze.

„Co więcej projekt NOSHAN pokazał, że zastosowanie odpadów spożywczych może obniżyć areał przeznaczany pod uprawy na pasze oraz ekotoksyczność poprzez wyeliminowanie zapotrzebowania na nawozy chemiczne i pestycydy na tych gruntach” – zauważa Jorba.

Analiza w ramach NOSHAN objęła odpady powstające na wszystkich etapach łańcucha dostaw żywności – od rolnictwa po spożycie. Przy selekcji odpadów uwzględniono ich właściwości odżywcze, sezonowość, bezpieczeństwo, kwestie regulacyjne i logistykę.

Partnerzy przeprowadzili następnie próby terenowe swojej diety na zwierzętach. Masowe składniki odpadów, które pomyślnie przeszły próby to makuch rzepakowy, jogurt i serwatka w proszku. Pośród dodatków odżywczych znalazły się oligosacharydy pektynowe z pulpy buraka cukrowego, peptydy z makucha rzepakowego i ekstrakt z wytłoczyn z oliwek – produkt uboczny tłoczenia oliwy.

„Wykazaliśmy, że użycie składników z produktów ubocznych utrzymuje zwierzęta w zdrowiu i dobrostanie. Niektóre spożywcze produkty uboczne, takie jak wytłoczyny z oliwek mogą tak naprawdę poprawić stan zdrowia jelit trzody chlewnej i drobiu” – wyjaśnia Jorba.

Partnerzy NOSHAN przeanalizowali także aspekt bezpieczeństwa żywności, testując mieszanki paszowe na wszystkich etapach ich podawania. Aby ograniczyć rozwój patogenów, zastosowali innowacyjne technologie, między innymi techniki suszenia, odwadnianie odpadów mleczarskich oraz prasę mechaniczną do owoców, warzyw i odpadów roślinnych.

W ramach projektu NOSHAN powstała otwarta baza danych europejskich produktów ubocznych i odpadów spożywczych. Zawiera informacje na temat różnych źródeł odpadów, które można wykorzystywać jako składniki pasz lub do innych celów.

Prace nad projektem dobiegły końca, a partnerzy NOSHAN mają nadzieję przenieść badania nad komercjalizacją tych składników na kolejny poziom i wprowadzić na rynek innowacyjne technologie.

Więcej informacji:
witryna projektu NOSHAN

Źródło: Na podstawie wywiadu z koordynatorką projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę