Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Numer 52. magazynu research*eu nt. wyników: Ryby czy owoce morza: wyżywić ludzkość utrzymując równowagę w przyrodzie

Najnowszy magazyn research*eu nt. wyników jest dostępny bezpłatnie w formacie PDF.
Numer 52. magazynu research*eu nt. wyników: Ryby czy owoce morza: wyżywić ludzkość utrzymując równowagę w przyrodzie
Tendencja ludzkości do nadmiernej eksploatacji dostępnych zasobów jest jednym z największych problemów, z jakim kiedykolwiek przyszło się jej mierzyć. Ekosystemy morskie nie są tu wyjątkiem: według WWF światowa flota rybacka jest od dwóch do trzech razy większa od tej, jaką nasze oceany mogłyby w sposób zrównoważony utrzymać. Wyniki rozmaitych badań pokazują, że w około 85% światowe zasoby ryb są nadmiernie wyeksploatowane, zubożone, całkowicie wyeksploatowane lub w trakcie odbudowywania się po uszczupleniu.

Jednak to, czy ta rysująca się w ciemnych barwach perspektywa jest nieuchronną częścią naszej przyszłości, na szczęście wciąż pozostaje kwestią otwartą. W Europie nowa, wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) ma nie dopuścić do takiego biegu wypadków poprzez długofalowe zapewnienie obywatelom UE stabilnego i bezpiecznego zaopatrzenia w zdrową żywność przez dobrze prosperujący sektor rybołówstwa. Zapobieganie przełowieniu i promowanie akwakultury to dwa kamienie węgielne tej wizji, wspomaganej także nakładami inwestycyjnymi z 7PR i programu „Horyzont 2020”.

To wydanie magazynu research*eu nt. wyników umieszcza w centrum uwagi niektóre z najnowszych i najbardziej reprezentatywnych projektów badawczych finansowanych ze środków UE, stawiając jedno zasadnicze pytanie: czy zbliżyliśmy się do osiągnięcia trwałej równowagi między ochroną ryb a łatwym dostępem do owoców morza?

Pośród pozostałych tematów tego numeru można wyróżnić następujące:

- Nowatorskie metody oceny reagowania ryb na stres
- Repozytorium zasobów STEM pomaga doskonalić nauczanie w całej Europie
- Elastyczne, opłacalne i wydajne panele oświetleniowe LED i ogniwa fotowoltaiczne
- Większe zróżnicowanie gatunkowe lasów to większe korzyści ekologiczne
- Ogromny przełom naukowy w postaci pierwszego biologicznego superkomputera
- Nowatorskie opakowania dla gospodarki o obiegu zamkniętym
- Markery genetyczne sygnalizują podwyższony potencjał wydajności upraw
- Skok kwantowy na rzecz kolejnej generacji nadprzewodników

Magazyn research*eu nt. wyników jest głównym źródłem informacji o wszelkich dokonaniach związanych z projektami badawczymi dofinansowywanymi ze środków unijnych. Zajmuje się szerokim spektrum tematów, w tym biologią i medycyną, środowiskiem, energią, transportem, ICT, technologiami przemysłowymi, naukami społecznymi i przestrzenią kosmiczną. Każdego roku ukazuje się 10 numerów w języku angielskim.

Aby uzyskać więcej informacji, zamów bezpłatną prenumeratę. Nowy numer można pobrać ze strony: http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_pl.html

Źródło: Na podstawie informacji z 52. numeru magazynu research*eu nt. wyników

Powiązane informacje

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę