Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Leczenie bólu w klatce piersiowej daje nadzieję na walkę z zaniedbanymi chorobami grzybiczymi

Wyniki badań prowadzonych w ramach finansowanego ze środków UE projektu dają nadzieję na nową strategię do walki ze śmiertelnymi zakażeniami grzybiczymi za pomocą blokerów kanałów jonowych.
Leczenie bólu w klatce piersiowej daje nadzieję na walkę z zaniedbanymi chorobami grzybiczymi
Choroby grzybicze stanowią coraz większe zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwłaszcza dla osób o osłabionym układzie immunologicznym w następstwie przyjmowania leków immunosupresyjnych w leczeniu różnych chorób, takich jak HIV. Naukowcy wskazują, że większość gatunków grzybów to patogeny człowieka, a ich zjadliwość wyewoluowała niezależnie przy wielu okazjach. Lepsze poznanie tego procesu zapowiada znacznie skuteczniejsze terapie.

Partnerzy projektu MITOFUN podjęli starania, aby zidentyfikować możliwe sposoby leczenia, wychodząc z założenia, że główny włącznik zjadliwości grzybów w organizmie żywiciela znajduje się w mitochondrium grzyba – organellum produkującym energię.

Wykorzystywanie własnego układu immunologicznego organizmu

Połączenie metodologii biologii komórki i genetyki wraz z technologią wysokorozdzielczego obrazowania posłużyło w ramach MITOFUN do zbadania Cryptococcus neoformans – grzyba odpowiedzialnego za infekcje płuc i wiązanego z grzybiczym zapaleniem opon mózgowych oraz zapaleniem mózgu.

Cryptococcus neoformans ukrywa się wewnątrz leukocytów chorego, co wyjątkowo utrudnia leczenie. W Laboratorium Odkrywania Leków Uniwersytetu w Birmingham w Zjednoczonym Królestwie, zespół MITOFUN przeprowadził badania przesiewowe 1 200 produktów leczniczych niechronionych patentem, które uzyskały zatwierdzenie FDA, aby znaleźć kandydatów mogących zaalarmować leukocyty, że są zakażone i w ten sposób pobudzić je do walki.

Po drugiej serii badań przesiewowych, wykaz 19 obiecujących związków chemicznych z listy Prestwick Chemical Library® małych molekuł zatwierdzonych przez FDA został zawężony do jednego silnego kandydata do walki przeciw kryptokokozie – chlorowodorku fendyliny. Ten związek jest zazwyczaj wykorzystywany w leczeniu anginy i bólu w klatce piersiowej.

Aby utrzymać się przy życiu, Cryptococcus zakłóca sygnalizację wapniową w komórkach człowieka. Chlorowodorek fendyliny eliminuje te zakłócenia, co doprowadza do ujawnienia infekcji i uruchomienia reakcji obronnej.

Nadzieja na nowy schemat leczenia zaniedbanej choroby

Pacjenci z obniżoną odpornością są szczególnie podatni na zakażenie grzybem Cryptococcosis neoformans, który jest główną przyczyną zgonów chorych na HIV/AIDS na świecie i przypadków kryptokokowego zapalenia opon mózgowych szacowanych na milion rocznie. W subsaharyjskiej Afryce, gdzie odnotowuje się najwyższą liczbę zgonów powiązanych z kryptokokowym zapaleniem opon mózgowych u osób zakażonych HIV, wskaźnik umieralności wynosi 70%.

Zakażenie zazwyczaj rozpoczyna się wziewnie od wchłonięcia czynników zakaźnych (zarodników lub wysuszonych drożdży), które zakażają płuca, umożliwiając im dalsze przemieszczanie się do ośrodkowego układu nerwowego i wywołanie zapalenia opon mózgowych. Jednym z powodów tak trudnej walki z grzybem Cryptococcosis jest fakt, że w porównaniu z innymi czynnikami zakaźnymi, takimi jak bakterie, posiada genom znacznie bardziej zbliżony do genomu człowieka. Skoncentrowanie się zatem na szlaku charakterystycznym dla grzyba, ale nie objawiającym się u człowieka stanowi znaczące wyzwanie, bowiem terapie ukierunkowane na grzyba mogą także stwarzać potencjalne ryzyko dla ogólnego stanu pacjenta.

Ustalenia MITOFUN, proponujące blokery kanałów jonowych, takie jak chlorowodorek fendyliny, jako strategię opracowywania leku i terapii przeciw kryptokokozie, zostały opublikowane w »International Journal of Antimicrobial Agents«.

Wprawdzie chlorowodorek fendyliny może potencjalnie posłużyć do pobudzania układu immunologicznego organizmu do zwalczenia infekcji, ale stosunkowo wysokie dawki, jakie są potrzebne, sprawiają, że nie nadaje się na samodzielny środek leczniczy. Odkrycia otwierają jednak ciekawe ścieżki badawcze do dalszych prac nad pokonaniem tej zaniedbanej choroby.

Więcej informacji:
strona projektu w serwisie CORDIS

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę