Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa nadzieja na leczenie ciężkiego zapalenia płuc

Przedsiębiorstwo biotechnologiczne zaangażowane w projekt PNEUMONP – odpowiedzialne za opracowanie przeciwdrobnoustrojowego peptydu M33 – potwierdziło ostatnio, że molekuła jest obecnie wystarczająco silna, by nadawać się do wytwarzania na skalę przemysłową. Nowy lek ma wspomóc leczenie trudnych infekcji płuc, takich jak zapalenie płuc.
Nowa nadzieja na leczenie ciężkiego zapalenia płuc
Od czasu rozpoczęcia kilka lat temu badań nad peptydem przeciwdrobnoustrojowym M33, włoskie przedsiębiorstwo SetLance SRL poczyniło ogromny krok naprzód. Zoptymalizowana wersja sztucznej sekwencji peptydu – dającego obiecujące wyniki in-vitro przeciw gram-ujemnym bakteriom odpornym na wiele leków – jest coraz częściej uznawana za długo poszukiwane remedium na zapalenie płuc. Pojawia się w kontekście kryzysowym, gdyż wielolekooporne patogeny gram-ujemne rosną w siłę i doprowadzają do „kryzysu antybiotykooporności” – jak nie wahają się tego określać lekarze.

Mając świadomość pilnej potrzeby znalezienia nowych antybiotyków, Unia Europejska wspomaga finansowo SetLance w ramach projektu PNEUMONP. Celem jest opracowanie nowej postaci użytkowej M33, zwiększającej aktywność przeciwdrobnoustrojową przy jednoczesnym przezwyciężeniu problemów związanych z peptydami przeciwdrobnoustrojowymi (AMP), a mianowicie ich niską selektywnością bakterii, pewnym stopniem toksyczności dla komórek eukariotycznych in vitro oraz krótkim okresem półtrwania in vivo.

Peptyd przetestowany ostatnio na myszach zarażonych P. aeruginosa oraz jego opatentowana przez SetLance pegylowana postać (SET-M33L-PEG) zapewniły odsetek przeżywalności rzędu 60-80% w przypadku sepsy i infekcji płuc oraz całkowite wyleczenie infekcji skórnych przy stosowaniu miejscowym. Nowa postać użytkowa M33 zwalcza bakterie gram-ujemne w trzech etapach. Wiąże się z lipopolisacharydami (LPS) na zewnętrznej błonie bakterii, tworzy helisę i na koniec rozrywa błonę doprowadzając do wycieku cytoplazmy.

W odróżnieniu od kolistyny – antybiotyku stosowanego w leczeniu ostrych i przewlekłych infekcji – SET-M33L nie przeprowadza selekcji opornych mutantów w hodowlach bakterii. Wykazano, że nie jest genotoksyczny i ma znacznie niższą toksyczność in vivo niż peptydy przeciwdrobnoustrojowe już wykorzystywane w praktyce klinicznej.

Kolejnym interesującym i niedawnym odkryciem jest wykorzystanie AMP M33 w koniugacji lub w skojarzeniu z lewofloksacyną (LVFX) – fluorochinolonem. Testy przeciwbakteryjne nie wykazały znaczących różnic w aktywności przy użyciu M33 i LVFX w koniugacji, a ich skojarzenie pokazało zwiększoną aktywność przeciw bakteriom gram-ujemnym. Leczenie skojarzone przeciwstawia się zatem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, przywracając działanie LVFX.

SetLance zwiększyło skalę syntezy M33 i jest obecnie w stanie wytwarzać kilkuset miligramowe partie. Przedsiębiorstwo jest przekonane, że molekuła nadaje się do produkcji przemysłowej i spodziewa się, że na początku 2018 r. przejdzie walidację kliniczną.

M33 to kluczowy element projektu PNEUMONP, którego celem jest opracowanie nowych leków wziewnych, nowej technologii aerozoli, innowacyjnego testu skuteczności leczenia oraz nowego zestawu diagnostycznego infekcji płuc bakteriami gram-ujemnymi do końca roku 2017.

Więcej informacji:
Witryna projektu

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę