Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Leczenie choroby Parkinsona za pomocą przeszczepu komórek mózgowych

Finansowani ze środków UE naukowcy pracują nad innowacyjnym leczeniem, które polega na przeszczepie komórek dopaminowych do mózgu osób cierpiących na chorobę Parkinsona, co może znacząco poprawić jakość ich życia.
Leczenie choroby Parkinsona za pomocą przeszczepu komórek mózgowych
Partnerzy TRANSEURO, finansowanego ze środków UE projektu badawczego, postawili przed sobą ambitne zadanie poprawy jakości życia pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona. W tym celu objęli badaniami pacjentów, u których choroba wystąpiła stosunkowo niedawno, aby sprawdzić ich tolerancję na innowacyjne leczenie polegające na przeszczepie płodowej tkanki śródmózgowiowej brzusznej.

„Mamy nadzieję, że uda nam się wykazać bezpieczeństwo i skuteczność przeszczepów do mózgu osób cierpiących na chorobę Parkinsona komórek dopaminergicznych, które wytwarzają dopaminę i poprawiają stan chorego pod wieloma względami” – stwierdził profesor Roger Barker, koordynator projektu TRANSEURO.

Choroba Parkinsona to zwyrodnienie ośrodkowego układu nerwowego, które głównie oddziałuje na układ ruchowy. Mimo iż sama w sobie nie jest śmiertelna, postępując może doprowadzić do poważniejszych zdarzeń, takich jak upadki, trudności z połykaniem czy rozumowaniem.

Naukowcy odkryli, że jednym z głównych problemów, jakie stwarza, jest postępująca utrata dopaminy w mózgu. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem – związkiem chemicznym uwalnianym przez neurony w celu wysyłania sygnałów do innych komórek nerwowych. Wraz ze spadkiem jej poziomu u chorego może wystąpić sztywność, spowolnienie ruchowe (bradykinezja), drżenia oraz problemy z chodem i postawą.

Obecnie leczenie choroby Parkinsona polega na przeciwdziałaniu utracie dopaminy za pomocą objawowych terapii na bazie lewodopy. Mogą one istotnie wspomóc chorych, zwłaszcza we wczesnych stadiach choroby. Jednak wraz z postępem choroby leki stają się mniej skuteczne i mogą wywołać nowe problemy, takie jak związane z lekami powikłania ruchowe. „Terapie farmakologiczne są coraz bardziej rozczarowujące i dlatego stosowane są inne podejścia. To mogą być interwencje neurochirurgiczne, takie jak głęboka stymulacja mózgu. Tego typu metody leczenia mogą się sprawdzić, ale po pewnym czasie również zaczynają zawodzić” – wyjaśnia Barker.

Innowacyjne podejście TRANSEURO ma swoje źródło w latach 80. XX w. Próby kliniczne polegające na przeszczepie neuronów dopaminergicznych zdrowego płodu ludzkiego przeprowadzono po raz pierwszy w Szwecji. Na ich podstawie ustalono, że przeszczepione komórki są w stanie przeżyć i funkcjonować przez dłuższy czas, wspomagając pacjentów w radzeniu sobie z bradykinezją i sztywnością.

„W przypadku wielu chorych zaowocowało to obniżeniem liczby przyjmowanych leków, a niektórzy mogli je na pewien czas odstawić całkowicie. Niemniej u niektórych pacjentów wystąpiły problemy związane z przeszczepem, który powodował mimowolne ruchy na tyle poważne, że część z tych osób musiała poddać się interwencji neurochirurgicznej, aby je złagodzić” – zauważył Barker.

Partnerzy TRANSEURO podjęli wyzwanie z zamiarem wprowadzenia technologii przeszczepów na nowy obszar. W ramach projektu udoskonalono sposób przygotowywania komórek do przeszczepu, między innymi ich przechowywania przed zabiegiem. Ponadto prace koncentrują się na młodszych pacjentach, którzy mają większe szanse na odniesienie korzyści z leczenia.

„Projekt zgromadził wszelką dostępną wiedzę ekspercką, aby wyeliminować ryzyko wcześniejszych powikłań. Udoskonalane zostały technologie przeszczepów, podobnie jak dobór pacjentów. Mamy nadzieję, że nowe próby utorują drogę do wprowadzenia i testowania dopaminowych terapii choroby Parkinsona opartych na komórkach macierzystych” – podkreśla Barker. Wykorzystanie komórek macierzystych pozwoliłoby uniknąć stosowania tkanki płodowej, która może być deficytowa i wstrzymywać procedury.

Pierwszy pacjent TRANSEURO, któremu przeszczepiono komórki dopaminowe z tkanki płodowej, przeszedł operację w maju 2015 r. Barker liczy na to, że projekt wraz dwoma innymi przedsięwzięciami finansowanymi ze środków UE – NEUROSTEMCELL oraz NEUROSTEMCELL REPAIR – doprowadzi, być może w 2018 albo 2019 r., do pierwszego przeszczepu ludzkich neuronów dopaminowych pochodzących z komórek macierzystych.

Więcej informacji:
witryna projektu

Źródło: Na podstawie wywiadu z koordynatorem projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę