Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Modelowy sposób eksploatacji systemów transportowych

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu HIGH-TOOL opracowali narzędzie do modelowania ocen polityki, aby pomóc decydentom wdrażać bardziej zrównoważone opcje transportowe.
Modelowy sposób eksploatacji systemów transportowych
Dobrobyt UE, zarówno wewnętrzny, jak i w ujęciu uczestnika globalnego rynku, jest uzależniony w dużym stopniu od zintegrowanych systemów transportowych. Prócz sprawnego przewozu towarów i osób od transportu wymagane jest utrzymywanie zrównoważonego charakteru, a więc obniżanie emisji, uniezależnianie się od ropy naftowej i minimalizowanie zatorów komunikacyjnych.

Poprzez stworzenie strategicznego modelu oceny wysokiego szczebla na licencji open source, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu HIGH-TOOL podjęli starania, aby pomóc unijnym decydentom w dążeniu do zrównoważonych opcji transportowych. Model może znaleźć zastosowanie do strategicznych działań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych polityki transportowej, a także wspomóc identyfikację opcji politycznych do dalszej analizy za pomocą bardziej szczegółowych instrumentów oceny.

Dbałość o jakość modelu

Aby zadbać o aktywne zaangażowanie użytkowników, narzędzie było opracowywane stopniowo, w trzech etapach. Najpierw powstał prototyp w Excelu na bazie takich modeli jak EXPEDITE, SUMMA i TRANSVISIONS. Pozwolił zespołowi zgromadzić informacje zwrotne od użytkowników, a także wyczulić ich na cele, podejścia i zastosowania narzędzia. Następnie zespół stworzył przedfinałową iterację, która poszerzyła zakres badanych polityk transportowych, opartą na języku Java i eksploatowaną na poziomie regionalnym NUTS-2. Na koniec zaprezentowana została ostateczna wersja, która przeszła gruntowne testy i walidację.

Na ostateczny model HIGH-TOOL składają się trzy główne komponenty. Ramy modelowania mają formę siedmiu tematycznych modułów podstawowych: demografia (DEM), gospodarka i zasoby (ECR), zapotrzebowanie na przewóz osób (PAD), zapotrzebowanie na przewóz towarów (FRD), tabor (VES), środowisko (ENV) i bezpieczeństwo (SAF). Aby zmniejszyć obciążenie obliczeniowe, moduły wchodzą w interakcje sekwencyjnie, wykorzystując wyniki wcześniejszego modułu jako dane wejściowe kolejnego modułu. Wymianę danych między modułami wspomaga magazyn danych, który ułatwia także procesy wprowadzania i wyprowadzania. Internetowy interfejs użytkownika pozwala użytkownikom korzystać z modelu poprzez wybór polityk transportowych i wyszukiwanie wyników oceny. Politykę można wybierać jako pojedyncze, predefiniowane działanie z zakresu polityki transportowej, ich kombinację albo zindywidualizowany pakiet parametrów polityki. Użytkownicy mogą je także uzupełniać o zakresy dat i informacje geograficzne (w Europie).

Prócz angażowania przyszłych użytkowników w opracowywanie modelu rada naukowa, złożona z ekspertów reprezentujących użytkowników i programistów, czuwała także nad zapewnieniem jakości. Model dopełniony będzie kursem szkoleniowym dla użytkowników oraz instrukcją obsługi.

Dbałość o wartość ocen

Model został pomyślany jako „narzędzie preselekcji” opcji politycznych. Mogą być one poddane dalszej analizie za pomocą bardziej drobiazgowych modeli, takich jak TRANSTOOLS i TREMOVE.

Aby podnieść wartość i sprawność HIGH-TOOL, wskaźniki wyjściowe objęły dane zarówno z unijnej białej księgi w sprawie transportu (2011), jak i planu działań do roku 2050 na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto model został tak zaprojektowany, aby był zgodny z dokumentem „Tendencje dotyczące energii, transportu i emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej do 2050 r. – scenariusz odniesienia z 2013 r.” oraz z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie oceny wpływu. Jest także ściśle powiązany z europejskim systemem informacji o polityce transportowej (ETISplus).

W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska otrzymała ostateczną wersję modelu HIGH-TOOL.

Więcej informacji:
witryna projektu

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę