Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjne modele komputerowe choroby Parkinsona pomagają dopasowywać leki do stadium choroby

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu są coraz bliżej zbudowania połączonych modeli komputerowych mózgu i układów nerwowo-mięśniowych do prognozowania progresji choroby Parkinsona, aby umożliwić ordynowanie właściwych leków.
Innowacyjne modele komputerowe choroby Parkinsona pomagają dopasowywać leki do stadium choroby
Zrozumienie progresji choroby Parkinsona ma decydujące znaczenie dla prognozowania właściwego leczenia, ale jak dotąd śledzenie jej przebiegu koncentrowało się na modelach mózgu i układach nerwowo-mięśniowych jako odrębnych jednostkach. Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu NOTREMOR łączą te dwie ścieżki badawcze, opracowując wspólne modele obliczeniowe mózgu i układów nerwowo-mięśniowych.

„Nasza technologia posłuży do zrewolucjonizowania jakości analizy, monitoringu i progresji choroby Parkinsona. Mamy nadzieję, że zaowocuje kompletnym obrazem fizjologii pacjentów” – stwierdził Dimitrios Tzovaras, koordynator projektu NOTREMOR.

Prace w ramach projektu prowadzone są nad modelami łączącymi zwyrodnienia śródmózgowia z zachowaniem motorycznym, co może posłużyć do oceny wewnętrznych stanów śródmózgowia chorego na podstawie obserwacji jego zdolności motorycznych. W ten sposób naukowcy są w stanie precyzyjnie monitorować progresję choroby i śledzić skutki farmakoterapii. Farmakoterapia może wówczas zostać precyzyjniej powiązana ze stadium choroby.

W ramach NOTREMOR powstaje także specjalne narzędzie do analityki wizualnej dla personelu medycznego, aby wspomagać monitoring pacjentów i testowanie terapii. „Powinno to przyczynić się do przyspieszenia wprowadzenia naszych technologii w środowiskach klinicznych” – zauważa Tzovaras.

Jednym z największych wyzwań w leczeniu choroby Parkinsona jest indywidualny i nieprzewidywalny charakter tego schorzenia. Technologia NOTREMOR ma właśnie temu zaradzić. Jej funkcjonowanie opiera się na gromadzeniu dwóch typów danych o pacjentach. Pierwsze dotyczą ruchu gałek ocznych, a drugie śledzenia poruszającego się celu palcem przez pacjenta na ekranie tabletu. Test palca okazał się szczególnie informatywny – podkreśla Tzovaras. Zachowanie modelu może być następnie dopasowane do danych pacjenta, zwiększając potencjał prognostyczny.

Kolejną zaletą systemu NOTREMOR jest technologia, która może być stosowana w domu przy niskich kosztach bieżących. To sprawdza się zwłaszcza w przypadku zadania polegającego na śledzeniu celu palcem. „Wprowadzenie testu na tablecie umożliwi tanie, częste i precyzyjne monitorowanie pacjentów, między innymi w środowisku domowym” – wyjaśnia Tzovaras.

Partnerzy projektu nadal pracują nad ewaluacją dokładności oraz testują czułość swoich modeli. Tzovaras ma nadzieję, że test i modele wraz z platformą analityczną staną się metodą stosowaną do precyzyjnej oceny zdolności motorycznych pacjentów z dużą dokładnością. Jest także przekonany, że dorobek badawczy projektu zostanie wykorzystany do wsparcia skutecznych terapii klinicznych choroby Parkinsona.

Więcej informacji:
witryna projektu

Źródło: Na podstawie wywiadu z koordynatorem projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę