Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa architektura telekomunikacyjna ma zwiększyć prędkość danych i obniżyć koszty technologii

Unijni naukowcy opracowali nowe komponenty o wysokiej sprawności i architekturę telekomunikacyjną, które mogą przyspieszyć dostarczanie użytkownikom danych cyfrowych.
Nowa architektura telekomunikacyjna ma zwiększyć prędkość danych i obniżyć koszty technologii
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu FABULOUS (FDMA Access By Using Low-cost Optical Network Units in Silicon Photonics) opracowali innowacyjne komponenty do zastosowania w telekomunikacji cyfrowej, między innymi cyfrowe radio, telewizję i Internet, które są tańsze i sprawniejsze od obecnie istniejącej technologii. W ramach projektu wykazano, że technologia umożliwi szybszą transmisję – prędkość przetwarzania podstawowych bitów informacji – w obliczeniach komputerowych i komunikacji cyfrowej.

Nadrzędny cel projektu polegał na stworzeniu elastycznej architektury komunikacyjnej, kompatybilnej z aktualną infrastrukturą za pomocą tanich komponentów opartych na fotonice krzemowej. Rozwój tej technologii ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia masowych, ultraszybkich usług szerokopasmowej telekomunikacji cyfrowej na bazie światłowodów doprowadzanych do domu.

Komponenty FABULOUS są projektowane na potrzeby technologii pasywnych sieci optycznych (NG-PON2) kolejnej generacji. NG-PON2 to aktualny standard sieci telekomunikacyjnych w zakresie pasywnych sieci optycznych, który umożliwia użytkownikom odbieranie sygnału cyfrowego radia, telewizji i Internetu.

Partnerzy projektu zademonstrowali pasywne sieci optyczne, które wykorzystują multipleksowanie z podziałem częstotliwości na poziomie elektrycznym według długości fal. System umożliwia każdej jednostce sieci optycznej – urządzeniu zainstalowanemu w lokalizacji użytkownika – samodzielną obsługę dedykowanego ruchu danych, zamiast pełnej, agregowanej przepływności, jak to się obecnie dzieje w przypadku technologii NG-PON2. Zaprezentowano także możliwość wykorzystania technologii w pasywnych, lokalnych sieciach optycznych oraz jej potencjalne zastosowanie w sieciach 5G.

Tymczasem w ramach projektu FABULOUS powstały nowe zintegrowane obwody fotoniczne na bazie krzemu, pokazując potencjał wykorzystania fotoniki krzemowej na rynku telekomunikacyjnym. Partnerzy zademonstrowali odblaskowy nadajnik upstream wykonany ze zintegrowanego obwodu fotonicznego na bazie krzemu (SiPIC). W skład systemu wchodzi odblaskowy modulator Mach Zehnder wraz z programem obsługi układu scalonego CMOS z montażem typu flip-chip. Dwa układy zintegrowane zostały połączone za pomocą mikrosłupków miedzianych o dużej gęstości i niskiej zakłóceniowości.

W ramach FABULOUS przeprowadzono demonstracje podsystemów, aby dowieść skuteczności samodzielnych komponentów. Zademonstrowana została także pełna architektura całego systemu za pomocą jednostek sieci optycznej i ruchu danych w czasie rzeczywistym.

Partnerzy projektu ustalili, że projektowanie łącznie systemu i jego komponentów ma zasadnicze znaczenie dla otwarcia drogi do wprowadzenia tanich urządzeń krzemowych na rynek telekomunikacyjny. Wśród członków konsorcjum FABULOUS jest kilku poważnych liderów branży i operatorów telekomunikacyjnych. Kolejne kroki w ramach współpracy z tymi partnerami ukierunkowane zostaną na pełną standaryzację technologii.

Więcej informacji:
witryna projektu

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę