Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacje w chmurze sygnalizują przyszłość mobilności miejskiej

Partnerzy przełomowego projektu, finansowanego ze środków UE, opracowali platformę na bazie chmury wraz z całą gamą aplikacji i narzędzi, aby wspomóc zrównoważony ruch w europejskich miastach.
Innowacje w chmurze sygnalizują przyszłość mobilności miejskiej
Mimo iż miasta w całej Europie zaczynają zdawać sobie sprawę z korzyści gospodarczych, społecznych i środowiskowych zrównoważonego transportu miejskiego, informowanie mieszkańców o dostępnych opcjach pozostaje wyzwaniem. Aby stawić mu czoło, istniejąca platforma na bazie chmury została wyposażona w nowe funkcjonalności, co ma umożliwić samorządom terytorialnym i przedsiębiorcom z całej Europy świadczenie najnowocześniejszych usług online mieszkańcom i klientom.

Finansowany ze środków UE projekt ECIM (European Cloud Marketplace for Intelligent Mobility), nad którym prace rozpoczęły się w styczniu 2014 r., oparł się na sukcesie EPIC (European Platform for Intelligent Cities) w celu stworzenia rynku rozwiązań transportowych. To miejsce, w którym dostawcy usług, danych i programiści mogą się spotkać i wspólnie tworzyć innowacyjne aplikacje dla mieszkańców.

Platforma czerpie z potencjału przetwarzania w chmurze, który polega na dzieleniu się zasobami obliczeniowymi, zamiast korzystania z lokalnych serwerów czy urządzeń osobistych do obsługi poszczególnych aplikacji. To niezwykle efektywny sposób świadczenia usług, który oferuje użytkownikom końcowym potencjalnie nieograniczone zasoby na żądanie. Mobilność została użyta jako scenariusz walidacyjny, gdyż migracja tych usług do infrastruktury chmury nie nastręcza trudności i jest stale wskazywana jako ważny priorytet zarówno przez mieszkańców, jak i dostawców usług publicznych.

W trakcie realizacji projektu, 14 partnerów z pięciu krajów europejskich pracowało wspólnie oraz we współpracy z innymi podmiotami, takimi jak dostawcy usług mobilnych i władze publiczne, nad umożliwieniem miastom i przedsiębiorcom bezproblemowej migracji usług do chmury i nad ułatwieniem tworzenia nowych usług. Projekty pilotażowe zrealizowane zostały w Barcelonie, Paryżu i Brukseli. Partnerzy projektu starali się także sprzyjać transgranicznemu przyjmowaniu się usług opartych na chmurze w Europie i poza jej granicami.

Na przykład poprzez łączenie zarządzania w czasie rzeczywistym dostępnością miejsc parkingowych na ulicach i poza nimi z opcjami transportu publicznego. Platformy oparte na chmurze umożliwiają miastom propagowanie środków transportu przyjaźniejszych dla środowiska i oszczędzanie czasu mieszkańców. Wraz z postępem prac nad projektem, dołączane były nowe usługi, takie jak opcje wspólnego użytkowania samochodów i rowerów czy stacje ładowania samochodów elektrycznych (EV). W momencie oficjalnego zakończenia prac nad projektem ECIM w czerwcu 2016 r., gotowe było prawdziwie wielomodalne rozwiązanie odpowiadające na potrzeby współczesnego miasta w zakresie mobilności.

Kiedy platforma została już opracowana i uruchomiona, zestaw wspólnych interfejsów programowania aplikacji (API) był upowszechniany za pośrednictwem inicjatywy SmartMobility.io. Wspomniane API mają zapewnić ujednolicenie sposobów udostępniania usług mobilnych programistom i stanowią ważny krok naprzód w tworzeniu a następnie doskonaleniu aplikacji testowanych w trzech miastach pilotażowych. Stwarzają ramy zharmonizowanych indywidualnych formatów API stosowanych przez różnych dostawców usług mobilnych i zapewniają programistom możliwość tworzenia innowacyjnych aplikacji dla miast i mieszkańców.

Niektóre z tych aplikacji mobilnych powstały z udziałem trzech miast testowych i tam też zostały wypróbowane. Te wielomodalne aplikacje łączą całą gamę różnych usług mobilnych, od parkowania i płacenia, po środki transportu publicznego i wspólne użytkowanie rowerów, a aplikacje w Brukseli i Paryżu oferują także funkcję pojedynczego logowania, dzięki której użytkownicy mają dostęp do usług parkingowych różnych dostawców i mogą za nie płacić za pomocą jednego konta użytkownika.

Odbyły się także warsztaty poświęcone zrównoważeniu, aby zestroić zapatrywania co do najodpowiedniejszego modelu biznesowego dla ECIM i wypracować konsensus dotyczący pierwszych kroków w kierunku komercjalizacji po zakończeniu projektu. Wielu partnerów wyraziło żywe zainteresowanie podniesieniem ECIM na wyższy poziom, poprzez – między innymi – utworzenie przedsiębiorstwa zorientowanego na inteligentną mobilność.

Więcej informacji:
witryna projektu

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę