Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Narzędzia informatyczne pomagają obniżyć zużycie energii w centrach danych

Przedsiębiorstwa zainteresowane zmniejszeniem kosztów i ograniczeniem oddziaływania na środowisku mogą teraz skorzystać z nowego narzędzia służącego do oceny efektywności energetycznej centrów danych.
Narzędzia informatyczne pomagają obniżyć zużycie energii w centrach danych
Rosnąca popularność internetu, technologii chmury i zaawansowanych systemów obliczeniowych oznacza, że możemy pracować, komunikować się i przechowywać informacje w sposób, który nie był wcześniej możliwy. Pilnie potrzebne są jednak nowe centra danych, aby dotrzymać tempa temu wykładniczemu wzrostowi ruchu w sieci.

To z kolei rodzi pewien problem — jak rozwijać te energochłonne centra, jeżeli chcemy zrealizować nasze cele klimatyczne? Zainteresowane strony często mają poczucie, że brakuje im narzędzi potrzebnych do podejmowania decyzji uwzględniających oddziaływanie na środowisko.

Tu zaczyna się rola finansowanego przez UE projektu RENEWIT. Opracowane w ramach projektu narzędzie — dostępne bezpłatnie online — jest przeznaczone dla operatorów i twórców centrów danych oraz innych podmiotów zainteresowanych budową nowych i modernizacją istniejących obiektów z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań i źródeł energii odnawialnej.

Dzięki dostępowi do szczegółowych informacji o ponad 60 lokalizacjach w Europie, narzędzie analizuje koszty i korzyści związane z różnymi energooszczędnymi rozwiązaniami i źródłami energii, udostępniając je użytkownikom za pośrednictwem łatwego w użyciu interfejsu. W ten sposób mogą oni w prosty sposób porównywać centra pod względem kosztów energii elektrycznej, dostępu do odnawialnych źródeł energii oraz innych czynników wpływających na podejmowanie decyzji podczas planowania lokalizacji nowego centrum.

"Po trzech latach prac badawczo-rozwojowych z radością oddajemy do użytku gotowe narzędzie RENEWIT, które jest do tego dostępne nieodpłatnie", mówi Andrew Donoghue, rzecznik projektu RENEWIT. "Narzędzie jest naprawdę wyjątkowe. Dzięki niemu operatorzy centrów mogą nie tylko modelować koszty i korzyści energii odnawialnej wytwarzanej na miejscu i pochodzącej z sieci, ale uzyskać szczegółowe informacje o skali zwiększenia wydajności związanego z zastosowaniem technologii, takich jak bezpłatne chłodzenie, a nawet o zarządzaniu obciążeniem roboczym".

Choć narzędzie zostało stworzone z myślą o Europie, w przyszłości może być wykorzystywane także w Ameryce Północnej i Azji.

W celu stworzenia tego innowacyjnego narzędzia, konsorcjum projektu RENEWIT podjęło współpracę z dużymi firmami zajmującymi się danymi, na przykład z ING, holenderskim przedsiębiorstwem usług finansowych i bankowych. Przy pomocy modeli opracowanych w ramach projektu, jego uczestnicy byli w stanie pokazać, w jaki sposób bank mógłby poprawić wydajność jednego ze swoich bezemisyjnych centrów danych dzięki wykorzystaniu zasilanych biogazem ogniw paliwowych oraz zwiększeniu temperatury roboczej.

Zespół ustalił też, że znajdujące się na południu Europy centrum danych pewnego dużego banku mogłoby znacznie obniżyć zużycie energii poprzez zainstalowanie systemu separacji stref ciepłych/zimnych, zastosowanie wysoko sprawnych chłodziarek oraz wdrożenie systemu ogniw paliwowych zasilanych biogazem. Badacze oszacowali, że w tym scenariuszu zużycie nieodnawialnej energii podstawowej zostałoby zredukowane o 30%, a emisje CO2 uległyby zmniejszeniu o 1650 ton rocznie. Biorąc pod uwagę przewidywany rozwój centrów danych w najbliższej przyszłości, uzyskanie takich oszczędności może mieć bardzo istotne znaczenie.

W ramach projektu RENEWIT, którego zakończenie zaplanowano na koniec września 2016 r., powstały także inne narzędzia, dzięki którym wartościowe badania prowadzone na przestrzeni trzech ostatnich lat zostaną efektywnie zastosowane w praktyce. Narzędzie do monitorowania centrów danych o zoptymalizowanym zużyciu energii odnawialnej, umożliwiające zarządzanie centrami wytwarzającymi energię na miejscu ze źródeł odnawialnych — na przykład energii słonecznej czy wiatrowej — jest teraz dostępne w wersji demonstracyjnej na stronie internetowej projektu. Ukazał się też bezpłatny katalog zaawansowanych technologii z zakresu energii odnawialnej i efektywności energetycznej, który pomaga operatorom centrów danych w wykorzystaniu takich rozwiązań.

Więcej informacji:
strona internetowa projektu RENEWIT

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę