Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wydajny recykling papieru, od deski do deski

Opracowano nowe metody umożliwiające poprawę wydajności recyklingu papieru, przyczyniające się do powstania nowych szans biznesowych w zakresie zrównoważonego przetwarzania odpadów.
Wydajny recykling papieru, od deski do deski
Pod wieloma względami papier jest doskonałym przykładem gospodarki obiegowej: jest jednocześnie produktem końcowym oraz głównym surowcem, kiedy poddajemy go recyklingowi w celu wytworzenia nowej generacji produktów. Aby przemysł papierniczy mógł zachować opłacalność — co jest szczególnie istotne w świetle ostatniego wzrostu cen surowców — recykling musi stać się możliwie jak najbardziej wydajny oraz umożliwiać tworzenie innowacyjnych produktów o wyższej wartości niż dotychczas.

Jednym z najważniejszych wyzwań jest określenie ogólnej wydajności procesu recyklingu, od początku do końca. Aktualnie stosowane narzędzia umożliwiają na przykład pomiar wydajności zakładów recyklingu w zakresie przetwarzania surowca w danym momencie, ale trudno jest uzyskać ogólny obraz całego procesu. Uczestnicy projektu REFFIBRE, którego konferencja końcowa odbyła się we wrześniu 2016 r., opracowali nowe narzędzia, umożliwiające prowadzenie właśnie takich kompleksowych analiz.

Poprawa wydajności recyklingu będzie miała znaczące — i pozytywne — implikacje dla sektora papierniczego. Stymulowana przez odpowiednie prawodawstwo oraz postawy konsumentów przemiana w kierunku biogospodarki (i odejście od gospodarki bazującej na paliwach kopalnych) ma pośredni wpływ na zwiększenie popytu na surowce drzewne, generowanego przez sektory takie jak energetyka, a to z kolei wpływa na wzrost cen.

Uczestnicy projektu stworzyli koncepcję, zgodnie z którą gromadzenie informacji na temat potencjalnego wpływu nowych procesów, surowców i innowacyjnych produktów — i połączenie tych informacji z kluczowymi danymi dotyczącymi przetwarzania — pozwoli producentom papieru na podejmowanie najlepszych decyzji w zakresie wydajnego prowadzenia działalności.

Prace rozpoczęto od wybrania, a następnie przetestowania różnych narzędzi do modelowania produkcji i procesów. Ponieważ dobór surowców i przygotowanie materiału mogą mieć istotne znaczenie dla właściwości masy włóknistej, opracowano narzędzia umożliwiające przewidywanie tych parametrów. Oznacza to możliwości obliczenia ważnych wskaźników, takich jak średni wiek włókien (ile razy włókno było używane, zanim trafiło do papierni) czy średnia liczba użycia (ile razy włókno będzie użyte po opuszczeniu papierni).

Uczestnicy projektu REFFIBRE pracowali też nad narzędziami pozwalającymi producentom papieru na dokładne uwzględnienie kwestii, takich jak wpływ na zużycie energii poza papiernią oraz konsekwencje zastosowania w procesie niskiej jakości materiału pochodzącego z recyklingu. Narzędzia te przetestowano następnie w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, a wyniki studiów przypadków zebrano w praktycznym przewodniku, przeznaczonym dla decydentów z branży. Ponadto rozwiązania te mają zostać wykorzystane do tworzenia norm przemysłowych.

Zwiększenie wydajności recyklingu jest jednym ze sposobów, dzięki którym przemysł celulozowo-papierniczy może złagodzić wzrost cen surowców, a jednocześnie ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko. Oznacza to ogromne szanse biznesowe: w Europie masa papierowa jest poddawana recyklingowi aż 3,5-krotnie w ciągu roku, podczas gdy ogólnoświatowa średnia wynosi 2,4 raza. W 2012 r. wskaźnik recyklingu wyniósł w Europie 71,7%. Wszystkie te dane wskazują, że infrastruktura do recyklingu papieru już istnieje. Teraz, między innymi dzięki projektowi REFFIBRE, mamy też do dyspozycji odpowiednią technologię.

Więcej informacji:
strona internetowa projektu REFFIBRE

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę