Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wiatr w żagle europejskiego sektora energetyki morskiej

W ramach jedynego w swoim rodzaju programu szkoleniowego przygotowanego przez przedsiębiorstwa wespół ze środowiskiem akademickim, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu MARE-WINT pomogli zaspokoić znaczący niedobór wykwalifikowanej kadry w rozkwitającym sektorze morskiej energetyki wiatrowej.
Wiatr w żagle europejskiego sektora energetyki morskiej
Ostateczny dorobek projektu MARE-WINT jest imponujący. Specjaliści ze stopniem doktora w takich dziedzinach jak aerodynamika, mechanika strukturalna, eksploatacja i konserwacja wnieśli w ten jedyny w swoim rodzaju program swoją wiedzę i umiejętności z zamiarem rozwoju europejskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej, aby w pełni mógł rozwinąć swój potencjał.

„Siła wiatru jest wskazywana zarówno przez decydentów, jak i przedsiębiorców jako czysty i bezpieczny sposób na zmniejszanie uzależnienia od zanieczyszczających paliw kopalnych i ograniczanie nadmiernej zależności od importu energii” – zauważa koordynator projektu MARE-WINT, profesor Wiesław Ostachowicz z Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. „Do wytworzenia energii elektrycznej potrzeba też bardzo niewielkiej ilości wody – w odróżnieniu od paliw jądrowych i kopalnych – co ma niebagatelne znaczenie zważywszy na rosnące zagrożenie związane z niedoborem wody”.

Mimo iż skutecznie wykazane zostały argumenty środowiskowe przemawiające za energetyką wiatrową, postrzegany koszt wyprodukowania energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe nieco zahamował rozwój rynku. „Z tego właśnie względu morski przemysł energetyczny koncentruje się na zwiększaniu niezawodności morskich turbin wiatrowych i ograniczaniu konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych” – wyjaśnia Ostachowicz. „Znalezienie nowych sposobów osiągnięcia tych celów ma kluczowe znaczenie, jeżeli rozwój sektora morskich turbin wiatrowych ma przyspieszyć”.

Szkolenie przyszłych ekspertów morskich

Prace nad finansowanym ze środków UE projektem MARE-WINT podjęto po tym, jak ustalono istotne niedobory wykwalifikowanej kadry. Wiedza z szerokiej gamy dyscyplin, od inżynierii mechanicznej i materiałoznawstwa po metrologię, mechanikę płynów i symulacje komputerowe, jest pilnie potrzebna w celu projektowania, budowania i eksploatowania kolejnej generacji niezawodnych i wydajnych turbin. W odpowiedzi projekt MARE-WINT zgromadził sześć uczelni, siedem instytutów badawczych i dziesięć przedsiębiorstw z sektora prywatnego, aby zbudować sieć szkoleniową oferującą programy studiów doktorskich dopasowane do przyszłych potrzeb morskiego sektora wiatrowego.

„Pomogliśmy, pod względem praktycznym, zapewnić brakujący łącznik między pracodawcami – przedsiębiorstwami z sektora turbin wiatrowych – a potencjalną siłą roboczą szkoląc 14 przyszłych badaczy w dziedzinie morskich turbin wiatrowych” – stwierdza Ostachowicz. „Będzie to również pomocne w przyspieszeniu prac badawczych w obszarach, na których koncentrują się europejscy decydenci, takich jak energia ze źródeł odnawialnych, aby powstrzymać globalne ocieplenie i zmianę klimatu”.

Kluczowy dla sukcesu projektu był udział 13 partnerów z sektora prywatnego, zajmujących się aktywnie przedsięwzięciami morskimi. Partnerzy przemysłowi przyjmowali i szkolili naukowców oraz definiowali potrzeby szkoleniowe. Silne zaangażowanie sektora przemysłu zapewni doktorantom najszersze możliwe perspektywy zatrudnienia.

Korzyści ze zrównoważonej energii

Partnerzy projektu MARE-WINT osiągnęli najważniejszy cel, czyli obniżenie niedoboru wykwalifikowanej kadry w sektorze, a także poczynili postępy w projektowaniu i eksploatacji łopat turbin, układów przeniesienia napędu i konstrukcji podporowych, które przyniosą długofalowe korzyści. Wielu partnerów przemysłowych było w stanie udoskonalić istniejące i używane na co dzień narzędzia i metody, podnosząc od razu wydajność.

Wreszcie dorobek projektu został zaprezentowany w opublikowanej książce, która posłuży na uczelniach za materiał szkoleniowy na zajęciach z technologii energetyki wiatrowej. Przyszłość energetyki wiatrowej rysuje się w jasnych barwach. Wkład sektora w gospodarkę UE wyniósł 32 mld EUR w 2010 r., a od 2012 roku 250 000 osób w Europie pracowało na stanowiskach powiązanych z energetyką wiatrową. Wedle prognoz, do roku 2020 w sektorze ma powstać 520 000 miejsc pracy.

Więcej informacji:
witryna projektu MARE-WINT

Źródło: Na podstawie wywiadu z koordynatorem projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę