Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Magazyn research*eu focus nr 16: Platformy świadomości zbiorowej – cyfrowe innowacje społeczne na rzecz zrównoważonych społeczeństw

Najnowszy magazyn research*eu focus jest dostępny bezpłatnie w formacie PDF.
Magazyn research*eu focus nr 16: Platformy świadomości zbiorowej – cyfrowe innowacje społeczne na rzecz zrównoważonych społeczeństw
CAPS (platformy świadomości społecznej) to powstająca dziedzina, która już kształtuje przyszłość naszego połączonego społeczeństwa. Opiera się na gruntownie ewoluującym Internecie i jest odpowiedzią na istotne słabości i niezbadane obszary.

Jesteśmy przekonani, że dzięki CAPS wzbogaci się humanistyczny wymiar Internetu, bardziej dbały o europejskie wartości społeczne i bardziej wspomagający szerokie uczestnictwo oraz włączenie, przekładając się ostatecznie na bardziej zrównoważone i sprawiedliwe społeczeństwo.

Aby ułatwić osiągnięcie tych zamierzeń, ostatni numer magazynu research*eu focus prezentuje cały szereg przełomowych projektów realizowanych w 7PR i programie „Horyzont 2020”, które mają wzmocnić pozycję obywateli, by mogli podejmować przemyślane decyzje co do struktury swoich wydatków konsumpcyjnych z zamiarem sprzyjania zmianom behawioralnym i bardziej bezpośredniej formie uczestnictwa demokratycznego.

W tym wydaniu:

- Angażowanie obywateli w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)
- Wzmocnienie pozycji użytkownika za pośrednictwem CAPS w sieciach społecznych
- Wymiana wiedzy i poszerzanie udziału społecznościowego w pracach naukowych
- Media społecznościowe wsparciem dla zrównoważonego postępowania
- Narzędzia do pobudzania demokracji uczestniczącej
- Wspólnotowe działania wspólne z użyciem narzędzi online
- Sprzyjanie udanym, zrównoważonym przedsięwzięciom biznesowym i umożliwianie ich

Pod poniższym adresem można uzyskać więcej informacji i pobrać nowy numer magazynu: http://cordis.europa.eu/research-eu/research-focus_pl.html

Źródło: Na podstawie informacji z 16. numeru magazynu research*eu focus

Powiązane informacje

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę