Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ekologiczna i efektywna alternatywa wobec szczelinowania hydraulicznego, która może zapobiec trzęsieniom ziemi

Mimo iż wydobywanie gazu łupkowego w bezpieczny i odpowiedzialny sposób jest priorytetem UE, metoda wydobycia zmniejszająca obawy opinii publicznej nie została jeszcze odkryta. Szczelinowanie hydrauliczne – zwane popularnie kruszeniem – nie tylko nie sprawdza się idealnie, ale także wywołuje, jak wiadomo, trzęsienia ziemi. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie pracuje nad obiecującą alternatywą w ramach finansowanego ze środków UE projektu OCTOPUS TECHNOLOGY.
Ekologiczna i efektywna alternatywa wobec szczelinowania hydraulicznego, która może zapobiec trzęsieniom ziemi
Partnerzy Octopus Completions są głęboko przekonani do swojej technologii, która ich zdaniem „doprowadzi do opracowania oszczędnej, szybkiej i zrównoważonej środowiskowo alternatywy wobec technologii szczelinowania”. Będzie to technologia doskonalsza od szczelinowania bezwodnego, zwanego też ekologicznym.

Octopus to technologia wiertnicza, która umożliwia jednoczesne wykonywanie setek „mikroodgałęzień” odchodzących od pionowego bądź poziomego odwiertu studni. Technika zapewnia pełny dostęp do podstawowego otworu wiertniczego w przyszłości, podnosi wydajność dwu- a nawet dziesięciokrotnie w porównaniu do najnowszych technik oraz umożliwia zakończenie prac od 40 do 80 dni wcześniej niż w przypadku użycia wielostronnych technologii wykonywania studni.

Dzięki wsparciu, jakie zapewnia instrument MŚP, przedsiębiorstwo zamierza dalej rozwijać technologię, a także dowieść potencjalnym klientom jej sprawności i efektywności środowiskowej. Warto się z pewnością zainteresować, gdyż szczelinowanie jest obecnie wykorzystywane w 160 000 studni na całym świecie. Nadzieja na technikę, która podniesie wydajność, pozwoli uniknąć zanieczyszczenia miliardów litrów czystej wody i obniży ryzyko trzęsień ziemi w następstwie wtryskiwania zanieczyszczonej wody do gruntu, może wstrząsnąć sektorem.

Nick Barnett z Octopus Completions omawia ten potencjał, wyniki studium wykonalności fazy 1 i plany komercjalizacji.

Na czym polega wyższość waszej technologii od jej alternatyw?

Nick Barnett: Octopus wierci równocześnie setki mikroodgałęzień, eliminując w ten sposób straty czasu na wielokrotne zmiany narzędzi oraz schodzenie do studni i wychodzenie z niej. Po zakończeniu, główna studnia (odwiert podstawowy) jest przepustowa, zapewniając łatwy dostęp na potrzeby przyszłych interwencji. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowo wody czy materiałów, co eliminuje całe to dodatkowe obciążenie lokalnych dróg i ryzyko wstrząsów podziemnych. Rozprawia się także z widmem zanieczyszczenia – i dalszym obciążeniem sieci drogowych – kiedy woda zanieczyszczona po szczelinowaniu musi zostać przemieszczona.

Jaka jest pana opinia o działaniach mających na celu opracowanie „ekologicznego” szczelinowania?

Szczelinowanie bezwodne, które wykonuje się od 2009 r., jest pod względem technologicznym metodą stymulowania studni godną wysokiego uznania. Nadal, po upływie około 8 lat od jej wprowadzenia, jest postrzegana jako niesprawdzona i nie cieszy się jeszcze znaczącym zainteresowaniem.

Uważa się ją także za kosztowną opcję, pomimo tego że stosowany LPG (propan lub butan) nadaje się do odsprzedaży po wykonaniu stymulacji.

Czy może pan wyjaśnić, na czym polega technologia Octopus?

Zważywszy na fakt, że wiele danych dotyczących technologii Octopus jest komercyjnie wrażliwych, będzie to bardzo pobieżny opis. Złącza Octopus umieszcza się w studni. Następnie stosowana jest zwykła płuczka wiertnicza do sprężenia całego systemu do typowych warunków wiertniczych.

Dzięki temu powstają równocześnie mikroodgałęzienia od odwiertu podstawowego, tworzące wspomagane „dopływy”. Wiercenie trwa tylko krótką chwilę, po czym studnia jest rozprężana i rozpoczyna produkcję. Standardowe modele branżowe pokazują, że wydajność może zostać podniesiona ponad trzykrotnie w stosunku do studni tradycyjnej.

W jaki sposób zabraliście się za doskonalenie technologii?

Podobnie jak w przypadku większości naszych osiągnięć technicznych zastosowaliśmy proces stopniowego zwiększania skali. Testowaliśmy funkcjonalność poszczególnych elementów przed ich połączeniem w środowisku warsztatowym na potrzeby początkowych testów systemów, aby je w końcu połączyć w podstawowy system operacyjny, przeznaczony do przyszłych badań terenowych.

Z jakimi reakcjami potencjalnych klientów spotkaliście się do tej pory?

Otrzymujemy pisma wyrażające zainteresowanie i wsparcie od wielu potencjalnych klientów i, chociaż nadal jest nieco zbyt wcześnie na wybór partnera handlowego, jesteśmy zainteresowani rozwijaniem tych wczesnych, pozytywnych reakcji z myślą o nawiązaniu poważniejszych relacji w przyszłości.

Jakie główne wnioski płyną ze studium wykonalności?

Lepiej rozumiemy teraz, gdzie leżą nasze wczesne potencjalne rynki, pod względem geograficznym oraz formacji/typu działalności. Wzbudziliśmy także zainteresowanie potencjałem naszej technologii w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Czy zamierzacie ubiegać się o dofinansowanie fazy 2? Jeżeli tak, co będziecie starali się osiągnąć dzięki dodatkowemu wsparciu UE?

Pracujemy już nad wnioskiem do fazy 2 i jesteśmy przekonani, że wprowadzi on skutecznie i szybko nasze przedsiębiorstwo na poziom, na którym będziemy w stanie osiągnąć globalny rozmach.

OCTOPUS TECHNOLOGY
Dofinansowanie z H2020-SMEINST
strona projektu w serwisie CORDIS

Źródło: Wywiad dla 60. numeru magazynu research*eu nt. wyników, strony 5-6

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę