Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

research*eu RESULTS PACK – Administracja elektroniczna: świadczenie innowacyjnych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców

Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. To wydanie broszury koncentruje się na sposobie, w jaki innowacyjne publiczne usługi administracji elektronicznej są świadczone na rzecz obywateli i przedsiębiorców w Unii Europejskiej.
research*eu RESULTS PACK – Administracja elektroniczna: świadczenie innowacyjnych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców
Chociaż technologia mająca urzeczywistnić inteligentniejsze i zintegrowane usługi jest już dostępna, organy administracji publicznej często borykają się z wieloma przeciwnościami, między innymi ograniczeniami budżetowymi, problemami związanymi z prawną, proceduralną i techniczną interoperacyjnością usług i administracji (oraz krajów), a także dostępem do fachowej wiedzy. Przeszkody te ograniczyły wdrażanie cyfrowych usług publicznych. Komisja Europejska postanowiła się z nimi uporać.

W tej broszurze Results Pack poświęconej administracji elektronicznej znalazły się najnowsze i najbardziej znaczące osiągnięcia finansowanych ze środków UE projektów poświęconych e-administracji. Realizacja wielu z tych projektów oparła się na koncepcji chmury usług publicznych. Dotyczy to między innymi projektu CLOUDOPTING, w ramach którego powstała platforma wspomagająca różne administracje w dostępie do aplikacji w chmurze obliczeniowej, oraz projektu STORM CLOUDS, który pomaga organom publicznym przechodzić na świadczenie usług opartych na paradygmacie chmury.

Ponadto w tym wydaniu broszury Results Pack wyróżnione zostały dwa skoordynowane projekty pilotażowe na dużą skalę, finansowane ze środków Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Pierwszym z nich jest ambitny projekt e-SENS o wartości 27 mln EUR, którego realizacja dobiega końca. Projekt oparł się na sukcesie wcześniejszych przedsięwzięć mających zapewnić podstawową infrastrukturę online, nadającą się do wykorzystania w całej gamie usług publicznych. Drugim jest e-CODEX – bezpieczny system dostawy elektronicznej w chmurze, który umożliwia organom sądowym przetwarzanie i wymianę informacji dotyczących spraw cywilnych, handlowych, a nawet karnych.

Wszystkie projekty zaprezentowane w tej broszurze opierają się na współpracy, przejrzystości i zaangażowaniu organów krajowych. Mają na celu położenie kresu izolacji administracji publicznych oraz ułatwienie im nawiązywania kontaktów i budowania relacji z obywatelami, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi publiczne w całej Europie.

Obywatele i przedsiębiorcy odniosą korzyści z bardziej spersonalizowanych usług publicznych, a rynek usług/aplikacji administracji elektronicznej otworzy nowe możliwości komercyjne.

Broszurę można pobrać pod adresem:
broszura eGovernment Results Pack

Źródło: Na podstawie informacji z broszury Results Pack – Administracja elektroniczna

Powiązane informacje

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę