Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nuży cię oglądanie filmów wideo? Oto filmy wideo, które oglądają ciebie

Wyobraź sobie film online, którego treść zmienia się w zależności od płci widza, jego wieku i wyrazu twarzy. Taki przełom staje się możliwy dzięki włoskiemu MŚP, Cynny, oraz wsparciu w ramach projektu MORPHCAST.
Nuży cię oglądanie filmów wideo? Oto filmy wideo, które oglądają ciebie
Projekt MORPHCAST (Real time video creation according to your emotions) wspomaga technologię o tej samej nazwie, która pozwala producentom reklam przejść na kolejny poziom personalizacji. Technologia umożliwia wąskopasmowe pobieranie lekkich (dwudziestokrotnie lżejszych niż format mp4), specjalnie dostosowanych materiałów wideo oraz wykorzystywanie obrazu z kamery smart-urządzenia do dostosowywania odpowiednio do widza wyświetlanej treści. Może się pochwalić imponującymi wynikami. Cynny rozpoznaje płeć z dokładnością 95%, emocje na poziomie 85%, a wiek z trafnością w przedziale 7 lat.

Stefano Bargagni, dyrektor generalny Cynny, rozmawia z nami o tej technologii, jej potencjale rynkowym oraz swoich zamiarach – wspomaganych przez fundusze unijne w ramach instrumentu MŚP – doprowadzenia do komercjalizacji technologii MORPHCAST do roku 2019.

Na czym polegają największe problemy w dzisiejszej branży spersonalizowanych reklam?

Jest ich rzeczywiście niemało. Obecnie są to ograniczenia analiz dużych zbiorów danych; koszty i ryzyko związane z nowymi barierami w zakresie ochrony prywatności, jakie pojawią się w najbliższej przyszłości; fakt, że nie we wszystkich sytuacjach producenci treści mają prawo pozyskać potrzebne dane użytkownika, no i – nie mniej ważne – niska wiarygodność gustów użytkownika.

W jaki sposób narzędzia do rozpoznawania twarzy są pomocne w przezwyciężaniu tych problemów?

Kwestie z jakimi zmierzył się projekt MORPHCAST zasadzały się na idei radykalnej zmiany sektora reklamowego, zapewnieniu innowacyjnego rozwiązania w celu zmaksymalizowania zaangażowania konsumenta, dostarczaniu stargetowanych reklam indywidualnym użytkownikom przy jednoczesnej ochronie prywatności ich danych oraz na wykluczeniu pośredników w procesie analizowania dużych zbiorów danych powiązanych z profilowaniem użytkownika i kosztami.

Czy może pan podać przykład typowej sytuacji, w której technologia MORPHCAST przyniosłaby reklamodawcy dodatkowe korzyści?

Technologia MORPHCAST jest w stanie skompilować niepowtarzalny materiał wideo z kilku różnych ścieżek i fabuł stworzonych przez wydawcę, które są uruchamiane bądź nie w zależności od cech widza oraz emocji wyrażanych podczas oglądania. Czyli – inne wideo dla każdego widza. Teoretycznie technologia MORPHCAST jest w stanie stworzyć nieograniczoną liczbę kombinacji elementów treści, dostarczanych widzowi automatycznie, bez potrzeby korzystania z analizy dużych zbiorów danych.

Dlaczego zdecydowaliście się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE?

Intensywne prace B+R, które prowadziliśmy przez ostatnie trzy lata i finansowaliśmy z własnych środków, przyniosły bardzo dobre wyniki. Teraz musimy przyspieszyć kroku w stosunku do innych dużych graczy, aby móc z powodzeniem wprowadzić swój produkt na rynek.

Jakie były wyniki studium wykonalności przeprowadzonego w fazie 1 finansowania ze środków instrumentu MŚP?

Potwierdziliśmy techniczną wykonalność naszego rozwiązania i zidentyfikowaliśmy słabe punkty, które trzeba wykluczyć w następnej fazie projektu.

Wiemy już, że musimy bardziej skupić się na efekcie zapylenia krzyżowego. Po analizie rynku, rozmowach z kluczowymi podmiotami i inwestorami, określiliśmy najlepsze kanały dystrybucji dla naszego produktu oraz przygotowaliśmy dosyć agresywną strategię komercjalizacji, która – jak mamy nadzieję – pozwoli uzyskać efekty wirusowy w ciągu kilku miesięcy i osiągnąć prognozowane wyniki. Nawiązaliśmy kontakt z przyszłymi partnerami handlowymi i inwestorami, co pozwoli nam lepiej zarządzać ryzykiem związanym z projektem.

Czy planujecie ubiegać się o dofinansowanie na etapie 2? Jeśli tak, to na jaki cel?

Tak, oczywiście. Zaplanowaliśmy dodatkowe funkcje, które pozwolą zoptymalizować system w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami, zanim jeszcze technologia MORPHCAST zostanie udostępniona. Dofinansowanie unijne w fazie 2 pomoże ten proces przyspieszyć. Zaplanowaliśmy działania na kolejne 18 miesięcy, a instrument MŚP programu „Horyzont 2020”, w ramach którego złożyliśmy wniosek, jest de facto najlepszym instrumentem finansowania dla takiego średniego przedsiębiorstwa, jakim jest Cynny, skoncentrowanego na innowacjach.

Mamy nadzieję na szybkie osiągnięcie swoich celów. Finansowanie fazy 2 ze środków instrumentu MŚP będzie kluczowym wsparciem dla naszego projektu.

MORPHCAST
Dofinansowanie ze środków H2020-SMEINST-1.
witryna projektu

Źródło: Wywiad dla 61. numeru magazynu research*eu nt. wyników, s. 8-9

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę