Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czyżby nowy sposób leczenia otyłości?

Sposób regulowania ciepła przez organizm jest przedmiotem intensywnych badań i obszarem zainteresowania naukowców prowadzących badania nad leczeniem cukrzycy i otyłości. Wyniki nowych badań pokazują, że mechanizm ten może funkcjonować inaczej, niż dotychczas sądzono.
Czyżby nowy sposób leczenia otyłości?
Termogeneza to proces metaboliczny, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako potencjalny cel leków stymulujących spalanie tkanki tłuszczowej, a przez to zmniejszających otyłość. Wcześniejsze hipotezy dotyczące mechanizmu regulującego ten proces opierały się na zaangażowaniu makrofagów, czyli jednej z klas leukocytów. Tymczasem wyniki nowych badań, wspomaganych częściowo przez prace prowadzone w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu DIABAT (Recruitment and activation of brown adipocytes as preventive and curative therapy for type 2 diabetes) sugerują, że główną siłą napędową termogenezy jest współczulny układ nerwowy.

Opublikowane w czasopiśmie Nature wyniki badań wskazują, że mózg, który jest głównym zawiadowcą współczulnego układu nerwowego, odgrywa większą rolę niż dotychczas sądzono. Prace, przeprowadzone przez zespół ze szpitala Mount Sinai w USA, koncentrowały się na katecholaminach, hormonach uwalnianych przez współczulny układ nerwowy w celu aktywowania brązowej tkanki tłuszczowej. Spalanie brązowej tkanki tłuszczowej dostarcza organizmowi ciepła. Zespół chciał się przekonać, czy katecholaminy są w stanie przekształcić białą tkankę tłuszczową w tkankę przypominającą tę brązową.

W artykule czytamy: „Alternatywnie aktywowane makrofagi nie syntetyzują katecholamin ani nie biorą udziału w adaptacyjnej termogenezie tkanki tłuszczowej”. Naukowcy stwierdzili, że odpowiednie ilości katecholamin nie są syntetyzowane i mało prawdopodobne jest, by taka aktywacja miała bezpośredni wpływ na metabolizm adipocytów lub termogenezę adaptacyjną. Podsumowują swoje prace stwierdzając, że mózg, za pośrednictwem współczulnego układu nerwowego, odgrywa większą rolę w tworzeniu katecholamin niż makrofagi. Wyniki nowych badań wskazują, że kluczem do zwalczania otyłości i współwystępujących z nią schorzeń, może być przywrócenie kontroli mózgu i współczulnego układu nerwowego nad termogenezą i metabolizmem.

Wyniki badań pokazują, jak uporać się z poważnym problemem społecznym

Termogeniczna brązowa tkanka tłuszczowa (BAT) to główne miejsce rozkładu lipidów i pobierania glukozy, tak więc termogeniczna zdolność nawet niewielkich ilości brązowych adipocytów wydaje się atrakcyjnym celem terapii przeciw cukrzyco-otyłości. Tego typu terapie są pilnie potrzebne. Nadmierne rozszerzanie się i dysfunkcja tkanki tłuszczowej – w stanie otyłości, cukrzycy typu 2 i powiązanych z nimi powikłaniach – są główną przyczyną zgonów w krajach zachodnich. Szacowana wysokość kosztów opieki zdrowotnej, jakie generują, przekracza rok rocznie w Unii Europejskiej 30 miliardów euro. Mimo iż prace nad projektem DIABAT dobiegły końca w 2015 r., przeprowadzone badania wnoszą wkład w rozważane nowe sposoby zwalczania tego nabrzmiewającego problemu.

Projekt zgromadził uczelnie, instytucje badawcze, duże przedsiębiorstwo biotechnologiczne i 2 MŚP, aby posłużyć się wiedzą na temat funkcji, dysfunkcji i regulacji fizjologicznej brązowych adipocytów do opracowania innowacyjnych strategii terapeutycznych i profilaktycznych cukrzycy typu 2. Przyjęte podejście oparło się na integracji postępów technologicznych i koncepcyjnych wypracowanych przez naukowych i przemysłowych partnerów projektu. Pośród tych postępów można wymienić pogłębienie wiedzy o biologii BAT z perspektywy genomiki funkcjonalnej oraz testy z udziałem pacjentów hospitalizowanych w celu opracowania innowacyjnych terapii energochłonnych ukierunkowanych na BAT, na potrzeby osób zagrożonych i chorych na cukrzycę typu 2.

Więcej informacji:
witryna projektu

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu i doniesień medialnych

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę