Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

research*eu RESULTS PACK – Europejski rynek usług klimatycznych widziany przez pryzmat innowacyjnych badań UE

Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. Broszura opisuje pokrótce cztery innowacyjne i przełomowe projekty finansowane z budżetu siódmego programu ramowego (7PR) UE, które w znaczący i ciekawy sposób wnoszą wkład w postępy w budowaniu europejskiego rynku usług klimatycznych.
research*eu RESULTS PACK – Europejski rynek usług klimatycznych widziany przez pryzmat innowacyjnych badań UE
Zmiany klimatyczne pozostają jednym z najbardziej palących wyzwań na świecie. Komisja Europejska zobowiązała się do stworzenia „dalekowzrocznej polityki klimatycznej”, która ma doprowadzić do ograniczenia emisji ze spalania paliw kopalnych o 80-95% do 2050 r. – i ich całkowitego wyeliminowania do roku 2100 – a także zapewnić szeroko zakrojone działania przystosowawcze dla społeczeństwa i gospodarki, aby to umożliwić.

Usługi klimatyczne będą mieć istotny wpływ na tworzenie skutecznych strategii przystosowawczych. Pomimo że jest to stosunkowo nowy i wyspecjalizowany sektor, Komisja Europejska uważa – co zostało potwierdzone w europejskiej mapie drogowej na rzecz badań i innowacji w zakresie usług klimatycznych 2015 (ang. 2015 European Research and Innovation Roadmap for Climate Services) – że ma on potencjał, by stać się kluczowym zasobem w transformacji na rzecz społeczeństwa niskoemisyjnego i odpornego na zmiany klimatu.

Cztery projekty opisane w tej broszurze pomogły wypełnić niektóre spośród licznych luk w naszej wiedzy oraz położyć podwaliny pod doskonale rozwijający się sektor, który w najbliższych latach będzie dalej wspierany przez UE za pośrednictwem obecnych i przyszłych programów finansowania badań naukowych, jak „Horyzont 2020” oraz inne właściwe mechanizmy finansowania. Każdy z czterech projektów przyczynia się do poszerzenia wiedzy naukowej na temat zmian klimatycznych i roli, jaką ludzie odgrywają w tym procesie.

Broszurę można pobrać pod adresem:
Broszura Results Pack – Europejski rynek usług klimatycznych widziany przez pryzmat innowacyjnych badań UE (w języku angielskim)

Źródło: Na podstawie informacji zawartych w broszurze Results Pack – Europejski rynek usług klimatycznych widziany przez pryzmat innowacyjnych badań UE

Powiązane informacje

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę