Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Na fali wznoszącej: urządzenie pływające może wytwarzać zieloną energię elektryczną

Projekt z dziedziny technologii energii oceanicznej, w ramach którego planuje się wykorzystanie mocy pływów morskich, doprowadził do wytworzenia energii elektrycznej podczas testów holowania.
Na fali wznoszącej: urządzenie pływające może wytwarzać zieloną energię elektryczną
Wysiłki zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych nie słabną ze względu na konieczność zaspokojenia rosnącego światowego zapotrzebowania na energię i złagodzenia skutków zmian klimatu. Zgodnie ze sprawozdaniem Międzynarodowej Agencji Energii udział źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii osiągnie 30% w 2022 r., w porównaniu z 24% w roku 2016. Chociaż energia pływów i fal ma obecnie jedynie niewielki udział w produkcji energii elektrycznej, źródła te są coraz częściej wykorzystywane w celu dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w energię odnawialną.

Hiszpańska firma zajmująca się tworzeniem systemów wykorzystujących energię pływów, Magallanes Renovables, testuje swoją platformę ATIR od 2017 r. w ramach finansowanego przez UE projektu OCEAN_2G. Firma dokonuje walidacji urządzenia drugiej generacji (2G) o mocy 2 MW w kontrolowanym środowisku morskim hiszpańskiej zatoki Vigo. Niedawno zawarła ona umowę z European Marine Energy Centre Ltd (EMEC) na kolejną fazę demonstracji prototypu energetycznego.

Testy systemu podłączonego do sieci

Alejandro Marques de Magallanes, prezes zarządu Magallanes Renovables, cytowany w komunikacie prasowym, powiedział: „Testowaliśmy nasze urządzenie tutaj, w Vigo, i cieszymy się, że udało nam się z powodzeniem wytworzyć energię elektryczną podczas testów holowania. Będziemy nadal optymalizować system, aby uzyskać więcej energii i zapewnić optymalne działanie urządzenia”.

W tym samym komunikacie prasowym stwierdza się, że kolejne kroki będą polegać na holowaniu urządzenia o pełnej skali na szkockie Orkady. Wydajność operacyjna systemu zostanie następnie zademonstrowana na stanowisku do badań pływów EMEC podłączonym do sieci w Fall of Warness. Neil Kermode, dyrektor zarządzający EMEC, dodał w komunikacie prasowym: „Cieszymy się na powitanie Magallanes Renovables na Orkadach po sukcesie poprzednich testów w EMEC w 2014 r. Projekt ten jest kolejną pozytywną zmianą na rynku energii pływów, a rok 2018 będzie kolejnym pracowitym rokiem w naszym centrum testowym”.

Jak zaznaczono w serwisie CORDIS, firma Magallanes Renovables „zaprojektowała, zbudowała i przetestowała platformę w skali 1:10 na otwartych wodach i na tym etapie finalizuje budowę pełnowymiarowego prototypu”. Trwający projekt OCEAN_2G (Second Generation technologies in ocean Energy) ma na celu przetestowanie, zatwierdzenie i wstępną certyfikację innowacyjnego rozwiązania platformy energetycznej wykorzystującej energię pływów o mocy 2 MW, a także przygotowanie jej do komercjalizacji.

Na stronie internetowej Magallanes Renovables czytamy, że w projekcie zastosowano technologię pływającą bez żadnej zapory, bez konieczności stosowania konstrukcji lub słupów na dnie morza. Dzięki temu system może być zainstalowany w dowolnym miejscu na świecie. System charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania, „ponieważ umożliwia dostęp do platformy w celu kontroli, napraw lub wszelkich innych działań, z łodzi lub statku”.

Więcej informacji:
projekt OCEAN_2G

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu i komunikatów prasowych

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę