Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentniejsze i czystsze: badanie pilotażowe pokazuje potencjał magazynowana energii na małą skalę

Eksperci ds. energii i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zainstalowali elektryczne systemy magazynowania energii cieplnej w budynkach w trzech krajach europejskich. Technologia ta może pomóc w budowie bardziej ekologicznej przyszłości.
Inteligentniejsze i czystsze: badanie pilotażowe pokazuje potencjał magazynowana energii na małą skalę
W ostatnich latach, dzięki strategii UE na rzecz utworzenia unii energetycznej, intensyfikowane są działania związane z zapewnieniem konsumentom zrównoważonej, wydajnej i przystępnej cenowo energii. Ich elementem jest RealValue, finansowany przez UE projekt, który koncentrował się na inteligentnych elektrycznych systemach magazynowania energii cieplnej (SETS) oraz systemach ogrzewania wody.

Dzięki zaangażowaniu całego łańcucha dostaw energii projekt RealValue pokazał, w jaki sposób lokalne magazynowanie energii na małą skalę, w połączeniu z zaawansowanymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i technikami modelowania, może przynieść korzyści wszystkim uczestnikom rynku. W skład konsorcjum RealValue weszli twórcy technologii, specjaliści ds. modelowania systemów energetycznych i rynku, eksperci społeczno-gospodarczy, operatorzy sieci elektrycznych oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w sektorze energetycznym. Oprócz urządzeń SETS, które zostały zainstalowane w domach, budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej, w próbach pilotażowych wykorzystano również inteligentne wtyczki, czujniki, inteligentne liczniki i bramy.

Jak czytamy na stronie projektu, podłączona do Internetu brama łączy urządzenia grzewcze z platformą agregacji, „która na poziomie chmury daje możliwość interpretacji elastyczności urządzeń. Informacje te są przekazywane do chmurowego mechanizmu optymalizacji, który jest zintegrowany z sieciami elektroenergetycznymi w każdym kraju, umożliwiając zrozumienie obecnych i przyszłych cen hurtowych oraz innych ograniczeń sieciowych”.

Pilotażowe badanie przeprowadzone w Niemczech, Włoszech i na Łotwie objęło instalację 750 systemów SETS. System SETS opiera się na istniejącej technologii tradycyjnych grzejników akumulacyjnych. Mają one na celu zmniejszenie dużych różnic w szczytowym i pozaszczytowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Izolowane rdzenie cieplne tradycyjnych grzejników akumulacyjnych magazynują ciepło w nocy, gdy koszty energii są niższe, i uwalniają je w ciągu dnia, gdy zapotrzebowanie i ceny są wyższe. Dla porównania, system SETS jest bardziej elastyczny, co pozwala na ładowanie rdzenia w dowolnym momencie w celu dostosowania go do warunków panujących w sieci elektrycznej. Oferuje również użytkownikom końcowym większą kontrolę nad uwalnianiem ciepła i potencjalne oszczędności kosztów.

Uczestnicy projektu RealValue (Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric Thermal Storage Technology) przewidują, że urządzenia SETS, wdrożone na szeroką skalę, mogą mieć znaczący wpływ na koszty operacyjne systemu elektroenergetycznego. „Wdrożenie systemu SETS jest szczególnie cenne w przyszłych scenariuszach, w których ceny paliw i emisji dwutlenku węgla są wysokie lub w których osiągany jest bardzo wysoki udział odnawialnych źródeł energii o zmiennej wydajności”.

SETS jest bezpośrednim zamiennikiem istniejących elektrycznych grzejników akumulacyjnych i zbiorników wody o łącznym obciążeniu 55 GW w całej UE. Może on również zastąpić grzałki oporowe bezpośrednie o dalszym łącznym obciążeniu 93 GW.

Wirtualne elektrownie

Zarządzanie popytem (DSM) wykorzystywane przez RealValue pozwala wszelkiego rodzaju odbiorcom energii działać na zasadzie wirtualnych elektrowni. Mogą one zapewnić elastyczność systemu elektroenergetycznego poprzez dobrowolną zmianę zwyczajowego zużycia energii elektrycznej w odpowiedzi na sygnały cenowe lub konkretne żądania. Jak wskazano w projekcie, podaż i popyt na energię elektryczną muszą pozostać zrównoważone w czasie rzeczywistym, aby zapewnić stabilność sieci elektroenergetycznej. „Tradycyjnie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wzywają elektrownie do zwiększenia produkcji energii elektrycznej w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania. DSM, które obejmuje efektywność energetyczną i odpowiedź na zapotrzebowanie, działa po drugiej stronie równania – zamiast dodawać więcej generacji do systemu, płaci użytkownikom energii za zmniejszenie zużycia”.

Więcej informacji:
strona projektu RealValue

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu i komunikatów prasowych

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę