Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Narzędzia do obsługi big data i wizualizacji pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem przestrzennym i mobilnością w miastach

Wspierane przez UE badania rzucają światło na zakres wykorzystania big data w organizacjach sektora publicznego. Ustalenia te przyczynią się do opracowania ram na rzecz zrównoważonych decyzji politycznych.
Narzędzia do obsługi big data i wizualizacji pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem przestrzennym i mobilnością w miastach
Powszechnie uznaje się, że analiza dużych ilości danych, big data, może dostarczyć istotnych wniosków i przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych, począwszy od zdrowia, poprzez bezpieczeństwo, a skończywszy na transporcie. Jednak pełny potencjał big data pozostaje niewykorzystany, szczególnie jeżeli chodzi o proces podejmowania decyzji w sektorze publicznym. Finansowany przez UE projekt PoliVisu ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez zmianę tradycyjnego cyklu kształtowania polityki publicznej.

Jak wyjaśniono na stronie projektu PoliVisu, „zwiększa on zaangażowanie i wsparcie społeczne w kształtowanie polityki miejskiej poprzez wyposażenie decydentów w umiejętności i narzędzia – od otwartego przetwarzania (geo)danych po zaawansowane wizualizacje – pozwalające na wykorzystanie dużych ilości danych do eksperymentów politycznych prowadzonych w ramach współpracy”. Aby rozpocząć opracowywanie struktury wykorzystania takich danych w ramach obecnych cykli kształtowania polityki, w projekcie PoliVisu przeprowadzono niedawno ankietę. Miała ona na celu określenie umiejętności w zakresie korzystania z danych w sektorze publicznym w całej Europie. Obejmowała samorządy lokalne i władze regionalne.

Według ustaleń zamieszczonych na stronie internetowej projektu technologia big data jest postrzegana pozytywnie. Większość respondentów stwierdziła, że korzysta z niej na poziomie poszczególnych jednostek lub działów. Badanie wykazało jednak, że szersze zastosowanie technologii w różnych obszarach kształtowania polityki wydaje się być ograniczone. „Do głównych czynników utrudniających upowszechnienie big data, na które zwracają uwagę uczestnicy, należy brak długoterminowej strategii w zakresie big data, ustalonych ram jakości, prywatności i poufności, specjalnych programów szkoleniowych oraz świadomości w skali całej organizacji, w jaki sposób dokładnie big data może być pomocne w różnych obszarach”. Respondenci ocenili ilość danych jako najważniejszy aspekt big data, następnie zaś wskazali na ich różnorodność i proces.

Trwający projekt PoliVisu (Policy Development based on Advanced Geospatial Data Analytics and Visualisation) obejmuje współpracę z trzema miastami w celu rozwiązania problemów związanych z inteligentnym transportem i planowaniem przestrzennym. Korzystając z narzędzi PoliVisu, miasta będą testować różne hipotezy polityczne z udziałem zainteresowanych stron w oparciu o lokalne zbiory danych. Obejmują one dane z czujników dotyczące ruchu drogowego, dane historyczne dotyczące wypadków, dane dotyczące sygnalizacji świetlnej oraz dane dotyczące pieszych w celu wizualnej symulacji potencjalnych oddziaływań.

Miejsca badań pilotażowych

W przypadku Issy-les-Moulineaux we Francji uczestnicy projektu PoliVisu mają nadzieję stworzyć „łatwy w użyciu zestaw narzędzi wizualizacyjnych” do przewidywania i śledzenia w czasie rzeczywistym zatorów na odcinkach dróg. Pomoże on użytkownikom w podejmowaniu właściwych decyzji i pozwoli im na przyjęcie bardziej zrównoważonych praktyk w celu zmniejszenia korków. W Gandawie (Belgia) w ramach projektu zbadane zostaną zachowania transportowe studentów we Flandrii, a dane te zostaną wykorzystane do opracowania innowacyjnej polityki regionalnej. Oczekiwanym rezultatem projektu dla Pilzna w Czechach jest sprawna koordynacja robót drogowych w mieście. Zostanie to osiągnięte dzięki narzędziu do przewidywania ruchu, które opiera się na „automatycznym przeliczaniu w czasie rzeczywistym modelu ruchu w mieście po tym, jak urzędnik prześle problem dotyczący ruchu za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego”. Przykładem wizualizacji polityki stworzonej przez technologię PoliVisu w Pilznie jest aplikacja do wizualizacji natężenia ruchu. Przedstawia ona spodziewaną sytuację drogową w mieście w jednogodzinnych odstępach czasu w okresie od maja 2017 r. do listopada 2018 r. Informacje o natężeniu ruchu drogowego pochodzą z miejskiego modelu ruchu i uwzględniają prace drogowe prowadzone w wybranym dniu. Partnerzy PoliVisu są przekonani, że wizualizacja pomoże decydentom lepiej planować prace drogowe w mieście.

Więcej informacji:
strona projektu PoliVisu

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu i komunikatów prasowych

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę