Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Odległa grecka wysepka coraz bliżej samowystarczalności energetycznej

Wyspa Tilos, która pozyskuje energię wyłącznie z zaawansowanych technologicznie akumulatorów ładowanych przez turbinę wiatrową i panele słoneczne, mogłaby być wzorem dla innych wysp w UE.
Odległa grecka wysepka coraz bliżej samowystarczalności energetycznej
Wrażliwość na zmiany klimatu i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem stają się coraz bardziej widoczne, zwłaszcza w przypadku wysp. Ich odizolowanie oznacza zależność energetyczną od paliw kopalnych i importu energii, co pociąga za sobą również wysokie koszty transportu. W obliczu takich trudności społeczności wyspiarskie w coraz większym stopniu sięgają po czyste rozwiązania energetyczne. Tutaj wkracza finansowany przez UE projekt TILOS, w ramach którego wyspa Tilos jako pierwsza w regionie Morza Śródziemnego ma być zasilana wyłącznie energią odnawialną.

Ta maleńka wyspa na Morzu Egejskim jest zamieszkiwana przez około 500 osób, a w sezonie letnim liczba mieszkańców rośnie ponad dwukrotnie. Aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne, opiera się na paliwach kopalnych. Tilos odbiera energię elektryczną za pośrednictwem podwodnego kabla z elektrowni na pobliskiej wyspie Kos. Jednak podmorskie połączenie nie jest niezawodne, a częste awarie powodują przerwy w dostawie prądu. Przerwy te odbijają się negatywnie na działalności firm na wyspie Tilos, dla której turystyka jest głównym źródłem przychodów. Po poważnych przestojach, awaryjne generatory wysokoprężne są aktywowane ręcznie, co dodatkowo zwiększa emisję dwutlenku węgla. Ale ta sytuacja ma się zmienić dzięki realizowanemu aktualnie projektowi TILOS.

Zgodnie z najnowszym komunikatem prasowym opublikowanym na stronie internetowej projektu, konsorcjum „zakończyło etap uruchomienia na wyspie Tilos zintegrowanego systemu magazynowania energii z akumulatorów, co oznacza rozpoczęcie testów systemu w trybie konsumenckim”. Głównym celem projektu jest zademonstrowanie potencjału „lokalnego/małoskalowego magazynowania energii w akumulatorach, które pełnią różnorodne funkcje w ramach mikrosieci na wyspie, połączonej także z główną siecią elektryczną”.

System hybrydowy

Prototypowy hybrydowy system produkcji i magazynowania energii elektrycznej składa się ze średniej wielkości turbiny wiatrowej o mocy 800 kW, małego parku fotowoltaicznego o mocy 160 kW oraz akumulatorowego systemu magazynowania energii o użytecznej mocy 2,4 MWh. Oprócz hybrydowej elektrowni, inteligentne liczniki i urządzenia do zarządzania popytem przyczyniają się również do realizacji wizji projektu, zakładającej osiągnięcie jak największej autonomii energetycznej. System może pokryć około 70% lokalnego zapotrzebowania w trybie autonomicznym, tak by w niedalekiej przyszłości zbliżyć się do 100%.

Cytowany przez agencję The Associated Press, kierownik projektu Spyros Aliferis podkreśla znaczenie aspektu magazynowania energii: „Energia produkowana przez turbiny wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne będzie magazynowana w akumulatorach, tak aby w razie potrzeby mogła być wykorzystana do zasilania sieci”. Ponieważ wyspa Tilos odchodzi od tradycyjnego uzależnienia od paliw kopalnych, wykorzystując moc wiatru i słońca, wyspa Tilos może wkrótce eksportować energię do Kos zamiast importować energię elektryczną wytwarzaną z ropy naftowej.

Transfer wiedzy specjalistycznej

W projekcie TILOS (Technology Innovation for the Local Scale, Optimum Integration of Battery Energy Storage) uczestniczą również inne regiony wyspiarskie, takie jak Pellworm (Niemcy), La Graciosa (Portugalia) i Korsyka (Francja). Wyjaśnia to ulotka poświęcona projektowi: „Ogólną ideą jest stworzenie specjalnej platformy, która umożliwi transfer wiedzy między wyspami, również poprzez wykorzystanie doświadczeń zdobytych w ramach systemu inteligentnej sieci energetycznej z Pellworm, i która wyznaczy nowe możliwości rozwoju podobnych systemów na innych wyspach”. Partnerzy projektu wierzą, że TILOS „położy podwaliny pod przyszły rozwój i powielanie podobnych systemów hybrydowych w regionach wyspiarskich i odległych społecznościach borykających się z problemami energetycznymi”.

Więcej informacji:
strona projektu TILOS

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu i komunikatów prasowych

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę